Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen arbetar länsövergripande och ingår i regiondirektörens stab.

Verksamheten för Kvalitets- och patientsäkerhet har tre huvudsakliga uppdrag:
- vara ett stöd till verksamheterna
- vara sakkunnig till regiondirektören och ge stöd till den politiska förtroendemannaorganisationen
- ha en specialistfunktion gentemot medborgare och myndigheter

Verksamheten har medarbetare med flera olika arbetsuppgifter och kompetenser som samverkar med varandra, chefläkare, vårdutvecklare, hygienläkare, hygiensjuksköterskor och medicinsk redaktör. I verksamheten ingår också Läkemedelsenheten och Försäkringsmedicin.

Region Västernorrland söker

Hygiensjuksköterska till Kvalitet- och Patientsäkerhet

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2018-09-17 .

Arbetsuppgifter

Det är ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många kompetenta och aktiva medarbetare. Vill du vara med och vidareutveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Region Västernorrland? Då är detta en möjlighet för dig! Vi erbjuder självklart kompetensutveckling och introduktion.

Vårt uppdrag omfattar hela länet och arbetet utförs med ett länsperspektiv, vilket innebär resor inom länet på arbetstid. Din placeringsort kan anpassas utifrån dina önskemål till Örnsköldsvik eller Sollefteå.

Inom Vårdhygien kommer du att ingå i ett team som består av hygiensjuksköterskor och hygienläkare som
arbetar för sjukhus, vårdcentraler/hälsocentraler och kommuner. Den vårdhygieniska verksamhetens uppdrag är att förebygga vårdrelaterade infektioner oavsett var de uppkommer samt begränsa spridningen av t ex resistenta bakterier och andra smittor inom vård och omsorg. Vårdhygien arbetar länsövergripande vilket innebär resor inom länet.

Ditt primära arbetsområde är Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus med omgivande hälso- och vårdcentraler samt kommuner.

Vårdhygiens uppdrag är omväxlande och till stor del beroende av aktuella händelser. Det kan innebära att du kommer att:
- fungera som konsult i vårdhygieniska frågor till vårdansvariga i regionen och i kommunerna
- informera, utbilda och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier inom
regionen och kommunerna
- utarbeta vårdhygieniska rutiner som stöd för arbetet i vården
- medverka i utvecklings- och kvalitetsarbetet med övriga medarbetare inom Kvalitet och Patientsäkerhet.
- medverka vid utredning i samband med vårdrelaterade infektioner; epidemiologiskt övervaka
mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse
- vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation samt rådgivande vid upphandling av medicintekniska produkter liksom vara rådgivande gällande desinfektions- och steriliseringsmetoder.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning/specialistutbildning och har mångårig erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård. Utbildning i vårdhygien/mikrobiologi är meriterande liksom erfarenhet av undervisning eller chefskap.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är viktigt att du:
- är resultatorienterad
- självständig och initiativrik
- utvecklingsorienterad
- har en god samarbetsförmåga
- är analytisk
- har god kommunikativ förmåga i tal och skrift

Körkort erfordras då bilresor ingår i tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Upplysning

  • Enhetschef - Ankarberg Lisbeth , Telenr: 073-0722668
  • Vårdförbundet - Holgersson Åsa , Telenr: 070-0886703
  • Hygiensjuksköterska - Abrahamsson Susanne , Telenr: 070-1902567
  • Hygiensjuksköterska - Timståhl Sofia , Telenr: +4660145516

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2018-08-31


Visa annons som pdf