Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Regionfastigheter ingår i Regionledningsförvaltningen och agerar som en intäktsfinansierad resultatenhet. Regionfastigheters verksamhetsidé är att utifrån kundens behov och ett ansvarsfullt fastighetsägande skapa, anpassa och förvalta ett väl sammansatt bestånd av ändamålsenliga lokaler. Som hyresvärd ansvarar vi för lokalförsörjning, drift, förvaltning och underhåll av regionens fastigheter. Vid in- och uthyrning av lokaler ansvarar vi för administration av hyror. Den yta som förvaltas uppgår till c:a 500 000 m2 bruksarea.

Vid ny-, om- och tillbyggnader svarar vi för upphandling, projektledning och kontroll. Vidare ansvarar Regionfastigheter för strategiska och långsiktiga fastighetsfrågor som energieffektivisering, investeringsplanering samt köp och försäljning av fastigheter.

Region Västernorrland söker

Byggprojektledare till Regionfastigheter

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-08-05 .

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en tjänst i vår projektenhet som är både kund- och teknikorienterad och där du har stora möjligheter att utvecklas i samarbetet med dina kollegor och uppdragen att förädla lokaler och byggnader i regionens fastigheter.

Uppdragen kan vara av varierande art och storlek men alltid med funktionella lokaler för verksamheten som mål.

Som byggprojektledare omfattar dina arbetsuppgifter i huvudsak att:
- självständigt driva projekten mot uppställda mål från tidiga skeden till slutbesiktning och överlämning
- leda, styra och samordna de kompetenser och intressenter som deltar i projekterings- och byggskedet
- medverka i upphandling av konsulter och entreprenörer
- säkerställa att gällande myndighetskrav och regelverk uppfylls
- löpande följa upp och rapportera dina projekt avseende tid, ekonomi och kvalitet
- upprätta utredningar, förstudier och andra förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsorganisationen.

De projekt vi arbetar med är installationsintensiva och sjukvården ställer höga krav på funktionalitet och driftsäkerhet vilket erbjuder unika utmaningar.

Uppdraget som byggprojektledare är länsövergripande med placering i Härnösand alternativt Sundsvall. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Din bakgrund är en eftergymnasial utbildning med inriktning byggteknik eller motsvarande utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av att leda såväl stora som små ny- och ombyggnadsprojekt i alla skeden av byggprocessen. Meriterande är erfarenhet av byggande för vården samt god kunskap och erfarenhet inom installationsteknik (el och/eller VVS).

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad. Du kan lyssna och förstå kunders problem och behov och du omsätter detta i praktisk handling. Ditt ledarskap och din förmåga att samarbeta med alla parter i processen skapar en miljö som alla tycker om att verka i.

Du har också ett strukturerat arbetssätt som säkerställer att alla samtidigt pågående uppdrag och aktiviteter smidigt löper enligt den uppgjorda planen. Som person är du positiv, prestigelös och har en god personlig mognad.

B-körkort liksom god svenska i såväl tal som skrift är ett krav.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Projektchef - Bergqvist Jan , Telenr: 073-271 37 27
  • SACO - Burman Erica , Telenr: +4660183871
  • Vision - Kornijenko Gudrun , Telenr: +4661184359

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-05


Visa annons som pdf