Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Strama Västernorrland är en del av Smittskyddsenhetens verksamhet. Vi arbetar för en klok användning av antibiotika med syfte att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och bevara möjligheten att behandla bakteriella infektioner. Strama har ett nära samarbete med Läkemedelskommittén och Vårdhygien inom Kvalitet och Patientsäkerhet. Läkemedelsenheten är en del av verksamheten Kvalitet och Patientsäkerhet inom Regionledningsförvaltningen och vi har i uppdrag att verka aktivt i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Uppdraget för Strama och Läkemedelsenheten omfattar hela länet och du ska arbeta med ett länsperspektiv. Uppdraget är fördelat med 50% på Strama och 50% på Läkemedelsenheten. Grundanställningen är på Smittskyddsenheten med placeringsort Sundsvall.

Region Västernorrland söker

Apotekare till strama och läkemedelsenheten

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-10-01 .

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter Strama:
- Upprätthålla och utveckla Strama Västernorrlands verksamhet i nära samarbete med Stramas ordförande och övriga Stramagruppen
- Ta fram och analysera regional statistik över antibiotikaförskrivning, inklusive antibiotikastatistik från Infektionsverktyget
- Ta fram utbildnings- och informationsmaterial avseende antibiotika och antibiotikaresistens
- Besöka vårdenheter inom både primärvård och sjukhusvård i länet för fortbildning och diskussion med förskrivare och annan vårdpersonal.
- Bearbeta och presentera regional statistik över antibiotikaresistens utifrån data från mikrobiologiska laboratoriet
- Samordna och administrera regionens Stramaarbete
- Planera och aktivt delta i den regionala Stramagruppens möten
- Vara redaktör för och i samarbete med Stramaläkare skapa innehåll till Stramas nyhetsbrev Antibiotikabladet
- Upprätthålla kontakter med länets vårdgivare, mikrobiologiska laboratoriet, andra Stramagrupper, Strama på nationell nivå, nätverket för Stramaapotekare, Folkhälsomyndigheten samt Läkemedelskommittén och vårdhygien i Västernorrland
- Delta i relevanta möten på nationell nivå och fortbildningar inom antibiotikaområdet
- Uppdatera och skapa innehåll till Stramas regionala webbplats.

Arbetsuppgifter Läkemedelsenheten:
- ansvara för uppdatering av webbsidor och olika register utifrån gällande terapi- och läkemedelsrekommendationer
- tillsammans med Regionens övriga farmaceuter och informationsläkare delta i arbetet med att ta fram utbildnings- och informationsmaterial samt besöka vårdenheter inom både primärvård och sjukhusvård i länet
- delta i arbetet med läkemedelskommitténs tidning och nyhetsbrev
- vara sammankallande för någon eller några av läkemedelskommitténs terapigrupper samt delta i arbetet med terapi- och läkemedelsrekommendationer
- delta i utveckling, planering och genomförande av läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens verksamhet samt handlägga ärenden inom området.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad apotekare och har god förmåga både att arbeta självständigt och i team med flera olika yrkesgrupper. Du är van att ta egna initiativ och trivs i en miljö som fokuserar på utvecklingsfrågor. Du kommer att arbeta med kunskaps- och säkerhetsfrågor inom läkemedelsområdet med särskilt fokus på antibiotika. Vi ser gärna att du är intresserad av och har goda kunskaper i hantering av databaser och bearbetning av data i t.ex. Excel.

Som person är du ansvarstagande, utåtriktad och drivande. Du har erfarenhet av ett vetenskapligt präglat arbetssätt och evidensbaserad medicin. Du kan leda och planera informations- och utbildningsinsatser självständigt. Du kan på ett pedagogiskt och strukturerat sätt förmedla kunskap och information både i tal och skrift till olika målgrupper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du bör ha körkort för personbil då arbetet innebär resor inom länet.

Tillträde enligt överenskommelse.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar:
(1-12/7 samt 19-30/8) Maria Tempé, ordförande Strama Västernorrland tel. 060-135242 maria.tempe@rvn.se
(15/7-16/8) Hans Boman, Smittskyddsläkare tel. 060-135247 ) hans.boman@rvn.se
Lena Wiberg, Tf. Enhetschef Läkemedelsenheten, +4661180176, lena.wiberg@rvn.se
Facklig representant SACO, Charlotta Palmgren, 060 -149671 charlotta.palmgren@rvn.se

Upplysning

  • SACO - Palmgren Charlotta , Telenr: +4660149671

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-31


Visa annons som pdf