Landstingets logo

Till länsverksamhet Onkologi söker vi nu en engagerad ledare som brinner för förändringsarbete till tjänsten som länsverksamhetschef!

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Länsverksamhet Onkologi har i uppdrag att bedriva och utveckla den specialiserade cancervården, onkologin inom länet. I länsverksamheten ingår även sjukhusfysik, cytologi och patologi, mammografi samt avancerad sjukvård i hemmet (SSIH).

Region Västernorrland söker

Länsverksamhetschef till Onkologen, Sundsvall

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-07-01 .

Arbetsuppgifter

Som länsverksamhetschef har du det fulla ansvaret för Länsverksamhet Onkologi avseende verksamhet, ekonomi och personal. Underställda är sju enhetschefer och cirka 200 medarbetare som tillsammans med dig arbetar för att ge regionens invånare en god specialiserad cancervård.

Länsverksamhetschefen är direkt underställd sjukhusdirektören för Specialistvården Västernorrland och tillsammans med övriga verksamhetschefer som ingår i förvaltningens ledningsgrupp ansvarar ni gemensamt för en effektiv specialistvård i länet. Även samverkan med andra verksamheter inom Regionen samt andra samhällsaktörer är en viktig del.

I uppdraget ingår ett samlat lednings- och resultatansvar för verksamheten avseende, personal, ekonomi, patientsäkerhet, medicinsk kvalitet, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och uppföljning. Därtill ingår även att leda en gemensam ledningsgrupp samt ansvar för att facklig samverkan sker inom länskliniken i ett gemensamt verksamhetsråd. Du arbetar och bidrar till en god arbetsmiljö utifrån Regionens vision och värderingar.

Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete av organisationen med länsverksamheter efter en utvärdering som genomfördes under vintern 17/18. Arbetet sker i projektform i nära samverkan med regiondirektören som genomför ett motsvarande utvecklingsarbete i regionledningsförvaltningen. Syftet är att etablera tydligare mål och ledningsstruktur utifrån patienternas vårdbehov i en sammanhållen vårdkedja. Utvecklingsarbetet kan komma att innebära justeringar i länsorganisationen i syfte att stödja utvecklingen av nära vård i samverkan med primärvård och kommuner liksom digital vård.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom hälso-och sjukvård samt tidigare arbetslivserfarenhet inom hälso-och sjukvård. Du har tidigare arbetat som chef och har goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av cancervård och projektledning/förändringsledning ses som meriterande.

För att passa i rollen ser vi att du har en förmåga att leda och motivera dina medarbetare där du förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har ett strategiskt tänk och anpassar ditt agerande till sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du skapar engagemang och delaktighet hos människor runtomkring dig. Vidare behöver du vara en god lyssnare och kommunikatör, där du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du driver dina processer vidare och är van att sätta upp och hålla tidsramar.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod

Vill du anta utmaningen att utveckla och stärka cancervården i Specialistvården Västernorrland är du varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Förvaltningschef - Carlsson Lena , Telenr: 070-1916822
  • Vision - Lilliesköld Margaretha , Telenr: +4662019333
  • Vårdförbundet - Byström Kenneth , Telenr: 070-3268031

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-19


Visa annons som pdf