Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård, sjukhustandvård och har specialisttandvård inom en rad olika områden.

Vi söker nu en enhetschef till Folktandvården i Sollefteå. Kliniken har ca 20 medarbetare och utgör tillsammans med klinikerna i Härnösand, Kramfors och Höga Kusten "Verksamhetsområde Ångermanland södra". Vi har ett gott samarbetsklimat och arbetar på en utökad samverkan inom och utom verksamhetsområdets gränser

Region Västernorrland söker

Enhetschef Folktandvården Sollefteå

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-11-01 .

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete och för att lyckas i uppdraget behövs ett genuint intresse för att utveckla verksamhet och medarbetare. Som enhetschef leder, utvecklar och följer du verksamheten i enlighet med verksamhetens övergripande uppdrag och mål. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och har ett första linjens ledningsansvar för enhetens ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor.

Som enhetschef förväntas du

. Tydliggöra och uppfylla verksamhetsmål samt genomföra fattade beslut
. I dialog med närmaste chef kontinuerligt återkoppla verksamhetens utveckling
. Aktivt bidra till patientnytta, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar
. Åstadkomma resultat som bygger på medarbetarnas medverkan och delaktighet
. Utveckla och behålla ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat
. Ge kontinuerligt stöd och återkoppling till medarbetarna
. Främja samarbete inom och utanför verksamheten, tar ansvar inom och utanför klinikens gränser och bidrar till att Folktandvårdens resurser används på bästa sätt
. Vara omvärldsorienterad

Du kommer att ha kompetenta och erfarna medarbetare till din hjälp i uppdraget!

Kvalifikationer

Vi söker dig som genom ett tydligt ledarskap främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat. Du har god självkännedom, är närvarande och prestigelös i ditt ledarskap och har förmåga att se till helheten. Genom ett kommunikativt ledarskap utvecklar du verksamheten mot uppställda mål i ett nära samarbete med medarbetarna.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som ledare. Utbildning inom tandvård är meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen. Chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4-6 år med regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Rörstrand Annika , Telenr: 070-190 81 87
  • SACO - Gabrielsson Roger , Telenr: 070-658 71 58
  • Vision - Johansson Gunilla , Telenr: +4662019600
  • SRAT - Englund-Lindberg Marie , Telenr: +4660149870

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-11


Visa annons som pdf