Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

ÄLSA - teamet ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering med placering Sundsvall.

Region Västernorrland söker

Distriktssköterska/sjuksköterska till ÄlSa-teamet Sundsvall

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-09-02 .

Arbetsuppgifter

Vi besöker patienten, vilket kan exempelvis vara i hemmet, på ett korttidsboendet eller på sjukhuset. Tillsammans med patient och anhöriga ges individuellt utformad vård med tät uppföljning av resultat av åtgärder.

Teamet arbetar för att säkerställa och samordna sjukvårdsinsatser i hemmet och därmed minska behovet av vårdkontakter samt behovet av inläggning vid slutenvården.

Vi erbjuder ÄlSa-stöd till patienter med många olika vårdbehov.
I ÄLSA arbetar du som specialistvårdens förlängda arm i patienternas hemmiljö, vilket innebär en ständig samverkan med såväl patient som deras närstående. Teamet samverkar dessutom i hög grad med kommunal insatser, hemsjukvård och primärvård.

Arbetstid: Dagtid måndag - fredag.

Resor i tjänsten inom Sundsvalls kommun. Tillgång till leasingbil finns.

Kvalifikationer

Du är utbildad sjuksköterska eller distriktssköterska med stort intresse av personcentrerad vård mot våra mest sjuka äldre.
Gott samarbete och mycket god förmåga att samverka med andra vårdgivare är en förutsättning för gruppens gemensamma arbete.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Enhetschef - Back Blomkvist Kerstin , Telenr: +46732707906
  • Vårdförbundet - Andersson Emelie , Telenr: +4660181645

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-28


Visa annons som pdf