Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Söker du en intressant och utmanande arbetsplats? Vill du vara med och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården? Då är Region Västernorrland rätt för dig. Vi erbjuder:

- en komplex miljö, kompetenta kollegor och intressanta uppdrag
- en hög utvecklingstakt inom hälso- och sjukvården
- en möjlighet att utveckla och att göra skillnad

Regional operationsplaneringsenheten är en nybildad funktion med uppdrag att stödja regionens operativa verksamheter att ge god och tillgänglig vård. Detta genom att bistå opererande verksamheter med fakta, analyser och förslag på åtgärder samt att samordna resurser och kapacitet utifrån väntelistor. Utifrån detta har enheten en viktig roll i verksamheternas utveckling av arbetssätt och patientflöden.

Tjänsten som produktionssamordnare tillhör organisatoriskt länsverksamhet Operation och Intensivvård, men arbetar och rapporterar till regionens operationsstyrelse.

Region Västernorrland söker

Produktionssamordnare till Regional operationsplaneringsenhet (ROP)

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-10-28 .

Arbetsuppgifter

ROP arbetar med länsgemensamma processer avseende väntelistor, operationsplanering och resursfördelning i vilka dessa uppdrag ingår:

- Synliggöra regionens resurser och behov gällande operationsverksamhet genom att samordna och upprätta en långsiktig produktions- och kapacitetsplanering.
- Ansvara för att utarbeta prognoser, uppföljningar och utvärderingar, kontinuerliga analyser av väntelistor, inflöde och produktion.
- Göra prognoser utifrån lagd produktionsplan och produktionsutfall varje vecka.
- Föreslå omfördelning av resurser utifrån länets väntelistor och klinikernas resursutnyttjande.
- Delta i analysarbete, kvalitetssäkra data avseende resurser och behov så de blir tillförlitliga och jämförbara.
- Stödfunktion till opererande länsverksamhetschefer avseende planering och uppföljning.
- Kontaktperson till schemaläggare, operationsplanerare och chefer avseende resursfördelning av operationssalar.
- Sammankallande i nätverk för länets operationsplanerare
- Upprätta och uppdatera statistikpresentation till operationsråd och operationsstyrelse.
- Stödfunktion vid uttag av statistik vid interna/externa förfrågningar.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning. Den kan vara medicinsk eller teknisk. Du har många års erfarenhet av arbete med komplexa flöden som datainsamling, analyser, prognoser, visualisering av data och resultat. Du kan arbeta med delarna såväl som helheten. Du har också erfarenhet av att ha arbetat med uppbyggnad och utveckling av liknande analysverksamheter. Du kommer att behöva behärska regionens patientdatasystem samt göra analyser och prognoser i något statistikprogram. Goda kunskaper i Excel är meriterande samt att du har ett stort intresse av hälso- och sjukvård

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är viktigt att du:

- är initiativtagande
- är självgående
- är uthållig
- har en pedagogisk insikt
- är strukturerad
- har en god samarbetsförmåga
- har en problemlösande analysförmåga

För oss är det viktigast att det hos de sökande finns en energi och en vilja att lära.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort inom länet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Setterqvist Anders , Telenr: +46703249682
  • Vårdförbundet - Lodin Eva , Telenr: +4662019517
  • SACO - Haraldsson Elisabeth , Telenr: 070-2402832

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-09-27


Visa annons som pdf