Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering är en av de största länsverksamheterna och har cirka 360 medarbetare på de tre sjukhusorterna och 12 enhetschefer. Den representerar fyra medicinska discipliner och all rehabiliteringsverksamhet inom somatisk sjukvård och vissa delar inom psykiatrin.

Vi söker nu en enhetschef till vårdavdelning 17 i Sollefteå. Avdelningen har 22 fastställda vårdplatser vilka idag har inriktning mot stroke, internmedicin och geriatrisk rehabilitering.
Vid enheten arbetar cirka 30 sjuksköterskor och undersköterskor.

Enhetschefen för avd 17 skall i hög grad samverka med enhetschef för avdelning 16, en enhet som idag har inriktning kardiologi. Dessa två enhetschefer skall tillsammans leda och utveckla verksamheterna framåt i enlighet med övergripande mål och fastställda riktlinjer.

Region Västernorrland söker

Enhetschef till avdelning 17 i Sollefteå

Anställning Tidsbegr Chefsskap från och med 2019-10-28 .

Arbetsuppgifter

I ditt ledarskap stödjer ni tillsammans medarbetarna genom dialog och återkoppling samt främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat. Ni leder och fördelar arbetet kring patienten. Ni tar aktivt initiativ till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar som omfattar båda enheterna.

I ditt arbete som enhetschef har du ansvar för ekonomi och personalfrågor i nära samarbete med regionens stödfunktioner. I arbetet ingår även kontakter med andra verksamheter inom regionen.

Du kommer att ingå i länsverksamhetens ledningsgrupp med verksamhetschef och övriga enhetschefer där vi har ett öppet och stöttande arbetsklimat med god samverkan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård.
Det är viktigt att du har förmåga att inspirera och engagera medarbetare. Du har god självkännedom och är tydlig i din kommunikation. Du har förmåga att se de stora sammanhangen men kan också omsätta visioner och mål till praktiska, konkreta handlingsplaner. Meriterande är att du har ledarerfarenhet samt erfarenhet av hälso- och sjukvård.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Tf verksamhetschef - Smeds Dunberg Karin , Telenr: +46761268678
  • Vårdförbundet - Holgersson Åsa , Telenr: 070-0886703
  • Kommunal Västernorrland - Jonsson Ellinor , Telenr: 0620-19666

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-20


Visa annons som pdf