Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Länsverksamhet medicin Västernorrland är en Akademisk sjukvårdsenhet där det både bedrivs forskning och utbildning av läkarstudenter. Erfarenhet av forskning eller undervisning är meriterande, och du förväntas delta i handledning av läkarstudenter och yngre kollegor. Länsverksamhet medicin söker nu en specialistläkare/överläkare i Neurologi till Örnsköldsvik.

Neurologmottagningen är en del av länsverksamhet Medicin. Enheten hos oss är liten och därmed är beslutsvägar korta och smidiga. Möjligheten är stor att styra och påverka arbetets upplägg och innehåll och det finns goda möjligheter till stöd och kompetensutveckling, inte minst i form av regelbundna ronder inom rörelsestörningar, neuroimmunologi och epilepsi via videolänk inom Norra regionen. Hos oss finns det goda möjligheter till forskning i Örnsköldsvik, där en särskild satsning på utbyggnad av den akademiska miljön (STREAM ) pågår. För mer information kontakta Anders Själander, professor och överläkare, FOU ansvarig Länsverksamhet medicin Västernorrland tel 070/5845887, anders.sjalander@rvn.se

Region Västernorrland söker

Specialistläkare/överläkare i Neurologi till Örnsköldsvik

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-12-01 .

Arbetsuppgifter

Som neurolog ingår du i läkargruppen Medicin vid Örnsköldsviks Sjukhus. I teamet ingår neurolog, neuro-sköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Nära tillgång finns även till Logoped och Dietist. Arbetet är självständigt och innebär endast öppenvård samt vid behov konsultverksamhet gentemot slutenvården.

Arbetet passar dig som är erfaren neurolog med vana att arbeta självständigt med som finner en utmaning i att både följa upp patienter med kroniska neurologiska sjukdomar och utgöra remissinstans och rådgivare gentemot primärvården.

Tjänstgöring som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare. Överläkaren ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och ta del i ett övergripande ansvar för sin specialitet. Överläkaren ska även ta del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet.

Överläkaren förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer. Överläkaren förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och kontinuerliga förbättringsarbeten.

Enbart arbetad tid som specialistläkare gäller inte som kvalifikation för att bli kvalificerad som överläkare utan lämplighet fäller avgörandet, men tid som specialistläkare ska uppgå till minst 2 år.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens utfärdat av socialstyrelsen inom neurologi. Du har ett gott bemötande, arbetar strukturerat, noggrant och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket och behärskar det i både tal och skrift.

För överläkare krävs flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 2 år) med bred och omfattande kunskap i sin specialitet och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på respektive sektion. Dokumenterad undervisnings- och handledarvana (inklusive godkänd ST-handledarutbildning).

Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.

Till den digitaliserade ansökan bifogas följande dokumentation, på svenska eller
engelska.

1. Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
- Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
- Fullständig publikationslista
2. Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
- Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
- Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3. Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
- Intyg om sub-specialisering
- Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Enhetschef - Henriksson Mörtzell Monica , Telenr: +4666089278
  • Sveriges Läkarförbund - Rocksen Lars , Telenr: 070-2797444
  • Överläkare - Vilsson Ågren Aina , Telenr: 0660-89000

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-11-20


Visa annons som pdf