Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Söker du en intressant arbetsplats där du kan göra skillnad för våra barn och unga? Vill du vara med och utveckla våra möjligheter att möta barn med psykiatrisk problematik? Då är det här ett perfekt uppdrag för dig! Vi söker dig som vill arbeta med ledarskap i en föränderlig organisation där vi behöver se på verksamheten ur många olika perspektiv för att komma fram till kreativa lösningar. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas som enhetschef tillsammans med kompetenta medarbetare.

Region Västernorrland söker

Enhetschef till Barn-och ungdomspsykiatri (BUP), mottagning Sundsvall

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-10-28 .

Arbetsuppgifter

BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder som bygger på bl.a. systemiskt, psykodynamiskt och kognitivt synsätt. Behandling sker i nära samverkan med familj, nätverk och andra vårdgivare t.ex. skola och socialtjänst.

BUP har cirka 120 medarbetare med mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall/Ånge och Örnsköldsvik. I Sundsvall bedrivs dagverksamhet i egen regi och slutenvård i samverkan med vuxenpsykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Utveckling pågår med att samordna Länsverksamhet BUP för att skapa jämlik vård i länet med fokus på kvalitet, tillgänglighet och värde för patienten.

Verksamheten i Sundsvall är idag organiserad i tre mottagningar: bedömning, behandling, utredning och IFT (intensiv familjeterapi). Mottagningarna har cirka 15-20 medarbetare inom olika professioner, såsom kurator, psykolog, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut. I teamarbetet ingår också läkare.

Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen. Du har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar på din mottagning, men förväntas också ha en helhetssyn på BUP:s verksamhet. Du ingår i BUP:s ledningsgrupp och har därmed gemensamt ansvar tillsammans med övriga enhetschefer för en effektiv BUP-vård i länet.

Kvalifikationer

Din formella kompetens är lämplig högskoleexamen inom vårdområdet samt erfarenhet av chefs-/ledningsarbete. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I ditt ledarskap bidrar du med personlig mognad och stabilitet. Du är resultat- och målinriktad och en god kommunikatör. Du är tydlig och lyhörd som ledare och bidrar till att skapa bra samarbetsklimat samt inspirerar och utvecklar medarbetare och verksamhet. Vi vill gärna att du startar ditt chefsförordnande så snart som möjligt.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Friberg Berglund Lena , Telenr: 070-6805536
  • Enhetschef - Svensson Karin , Telenr: +4660181680
  • Sveriges psykologförbund - Sandström Elinor , Telenr: +4660184994

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-13


Visa annons som pdf