Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Till stöd för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har regionen en verksamhet för Kvalitets- och patientsäkerhet (KP) inom regionledningsförvaltningen. Utvecklingsfokus inom verksamhetsområdet är viktigt och starkt.

Verksamheten arbetar idag med kunskapsstyrning, patientsäkerhet, vårdhygien, läkemedelsfrågor och försäkringsmedicin. Verksamheten leds av en kvalitets- och patientsäkerhetschef.

Verksamheten är en viktig aktör för hälso- och sjukvårdens utveckling och ger inom sitt uppdrag ett stöd till verksamheterna, regiondirektören och den politiska ledningen samt är en specialistfunktion gentemot medborgare och myndigheter i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Kvalitet och patientsäkerhet (KP) har i uppdrag att utveckla metoder och stödja verksamheterna i arbetet med att bedriva en god vård. KP har också ett övergripande tillsyns-, kontroll- och bevakningsansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, etiska principer och regionens värdegrund. KP analyserar systematiskt vårdens kvalitet och avvikelser och initierar och stimulerar förbättringsåtgärder. Läkemedelsområdet innefattar arbete med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, utbildning/information, försörjningsfrågor, ordnat införande av nya läkemedel, budget och uppföljningsarbete. Försäkringsmedicin jobbar med kvalitetsledningssystemet för försäkringsmedicin, utbildnings- och informationsfrågor, samverkan inom och utanför regionen, m.m.

Placeringsort enligt önskemål.

Region Västernorrland söker

Projektledare för införandet av infektionsverktyget

Anställning Allmän visstidsanst från och med 2019-11-01 till och med 2020-12-31 .

Arbetsuppgifter

Arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) på sjukhusen i Västernorrland är ett prioriterat område. Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas
till insikt och verklig förändring, genom att data från verktyget används lokalt i det systematiska förbättringsarbetet. Den direkta återkopplingen till vårdens vardag gör skillnad.

Som projektledare arbetar du tillsammans med styrgruppen för Infektionsverktyget ledd av verksamhetschefen för Kvalitet och Patientsäkerhet. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bestå av utbildning och support till verksamheterna samt stötta vid framtagandet av underlag för analys och förbättringsarbete. Du kommer även att ha ett nära arbete med Vårdhygien när det gäller arbetet med att minska VRI.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av liknande uppdrag inom hälso- och sjukvårdens verksamheter är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du:
- har erfarenhet med projektarbete och undervisning
- är engagerad, drivande och initiativrik
- är lyhörd och har en god samarbetsförmåga
- är analytisk och noggrann
- är van att arbeta med och sammanställa statistik

Uppdraget är länsövergripande varför b-körkort krävs. Tjänsten är en allmän visstidsanställning till och med 2020-12-31.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Wallinder Monasofi , Telenr: +4661184265
  • SACO - Palmgren Charlotta , Telenr: +4660149671
  • Vision - Isaksson Malin , Telenr: +4661180197
  • Vårdförbundet - Pulsford Victoria , Telenr: +4666089505

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-27


Visa annons som pdf