Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Den regionägda primärvården är organiserad inom förvaltningen Hälsocentralerna Västernorrland. Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.

Projektet Digga Hälsocentral är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Premicare och Mittuniversitetet. Projektet syftar till att utveckla och införa nya och befintliga digitala tjänster för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service. Digitaliseringen bidrar till att överbrygga geografiska avstånd, vilket är särskilt viktigt i norra Sverige med långa avstånd och gles befolkningsstruktur. Med digitalisering kan tillgängliga vårdresurser bättre nyttjas. Tekniken möjliggör att ha vårdsamtal och specialistbedömning på distans vilket medför högre kvalitet på vården genom rätt nivå på vårdinsatserna. Färre resor för patienterna blir en direkt följd av ökad användning av distansteknik. Övergripande mål är att utveckla en tillgänglig, jämställd och jämlik vård för innevånare i hela Västernorrland. Projektet har pågått i ett år och avslutas i december 2021.

Du kommer anställas av enheten för Utveckling och innovation, som är en central funktion för verksamhetsutveckling och process- och projektledning.

Placeringsort är inom länet.

Region Västernorrland söker

Projektledare till DIGGA hälsocentral

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-11-11 .

Arbetsuppgifter

Digitalisering är ett prioriterat utvecklingsområde inom Region Västernorrland. Som projektledare får du en nyckelroll vid utvecklingen av nya och befintliga digitala tjänster för att öka tillgängligheten till privat och offentlig service. I detta unika projekt kommer du i egenskap av projektledare att planera, driva, kommunicera och entusiasmera för att säkerställa ett effektivt projektarbete som levererar rätt kvalitet inom tid och budget. Projektledarrollen ger karriärmöjligheter för fortsatt arbete inom utveckling och digitalisering av vården.

Projektet kommer att drivas genom att olika aktiviteter genomförs som ett antal pilotprojekt i olika delar av primärvården. De olika aktiviteterna har olika bredd beroende på hur många hälsocentraler den testas på, vissa kan testas brett medan andra kan med fördel testas på enstaka hälsocentraler. Piloterna ska öppna för fullskalelösningar i omedelbar följd efter utvärdering.

Du kommer arbeta väldigt aktivt med omvärldsbevakning inom området och det kommer finnas goda möjligheter till att delta i olika externa nätverk.

Projektorganisation
Projektet har en styrgrupp med företrädare från de tre organisationer som ingår i samverkansprojektet Region Västernorrland, Premicare och Mittuniversitetet. Som projektledare är du föredragande i styrgruppen.

Projektet är bemannat med delprojektledare, verksamhetsutvecklare i primärvården (privat och offentlig) och i specialistvården, projektekonom, informatör, medarbetare från IT och Medicinsk teknik samt tjänster inom Mittuniversitetet.

Projektet har även en referensgrupp bestående av alla regioner i Norra sjukvårdsregionen, SUSSA Samverkan, SKL, Inera och Vårdföretagarna i Sverige. Referensgruppen kommer att ha en viktig roll när det gäller kunskapsöverföring mellan organisationerna. Ett nära samarbete kommer även att ske med länets kommuner och hemsjukvården.

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för projektledarrollen, har en vilja att utvecklas i din profession och vill göra skillnad när du leder ett projekt. Du har utbildning i och erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling och/eller IT. Att arbeta agilt är något du föredrar och vi ser gärna att du har erfarenhet av olika utvecklingsmetoder. Samverkan är en naturlig del i ditt sätt att arbeta. Som person är du driven, har mycket goda kommunikations- och presentationsegenskaper samt en förmåga att inspirera, skapa delaktighet och engagemang. Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller tjänstedesign.

Är du intresserad av att vara med och påverka och utveckla vår verksamhet är du hjärtligt välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Upplysning

  • Enhetschef - Johansson Linda , Telenr: 070-2517020
  • Vårdförbundet - Holgersson Åsa , Telenr: 070-0886703

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-14


Visa annons som pdf