Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Vi söker nu en enhetschef till läkargruppen inom Länsklinik Kardiologi.

Region Västernorrland söker

Enhetschef för läkare, Länsklinik Kardiologi

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-10-28 .

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för läkargruppen leder och utvecklar du verksamheten framåt i enlighet med verksamhetens övergripande mål. I ditt ledarskap stödjer du medarbetarna genom dialog och återkoppling samt främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat.
Du har det samlade ledningsansvaret för läkarnas bemanning, fortbildning, schemaläggning, rekrytering och ekonomi.
Som enhetschef har du ett heltidsansvar för läkare där din tjänstgöringstid omfattar 50% övrig tid arbetar du som läkare. I arbetet ingår kontakter med övriga verksamheter inom sjukhuset.

Du är direkt underställd verksamhetschefen för länskliniken och ingår i ledningsgruppen för länskliniken.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Kvalifikationer

Vi söker nu en enhetschef till läkargruppen inom Länsklinik Kardiologi.

Som enhetschef för läkargruppen leder och utvecklar du verksamheten framåt i enlighet med verksamhetens övergripande mål. I ditt ledarskap stödjer du medarbetarna genom dialog och återkoppling samt främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat.
Du har det samlade ledningsansvaret för läkarnas bemanning, fortbildning, schemaläggning, rekrytering och ekonomi.
Som enhetschef har du ett heltidsansvar för läkare där din tjänstgöringstid omfattar 50% övrig tid arbetar du som läkare. I arbetet ingår kontakter med övriga verksamheter inom sjukhuset.

Du är direkt underställd verksamhetschefen för länskliniken och ingår i ledningsgruppen för länskliniken.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Bäckman Maria , Telenr: +4660181633
  • Sveriges Läkarförbund - Wallvik Jonas , Telenr: +4660181714

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-23


Visa annons som pdf