Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Sjuksköterska till Specialistmottagning Närvården Härnösand
2019-03-071Härnösand
Undersköterska till IVA Sundsvall
2019-03-222Sundsvall
Undersköterska/barnspecialistunderskörska avd 44 - Barn- och ungdomsmedicin
2019-03-011Sundsvall
Receptionist till centralkassan Sollefteå, sommarvikariat
2019-03-171Sollefteå
Undersköterska till Hälsocentralen Kramfors
2019-03-101Kramfors
Sjuksköterska till Hematologisk dagvård och vårdavdelning, Sundsvall
2019-03-101Sundsvall
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sundsvalls sjukhus
2019-03-313Sundsvall
Hälsocentralschef till Hälsocentralen Nyland
2019-03-171Kramfors
Sjuksköterskor till aspirantprogram IVA Sundsvall
2019-03-222Västernorrlands län
Sjuksköterska till RPK, avd. 99
2019-03-171Sundsvall
Distrikts-/Sjuksköterska till HC Granlo i Sundsvall
2019-03-071Sundsvall
Servicetekniker till Regionfastigheter
2019-03-141Sundsvall
Drifttekniker-Svagström till Regionfastigheter
2019-03-141Sundsvall
Sjuksköterskor/barnsjuksköterskor till barn- och ungdomsmedicin avd 45
2019-03-175Sundsvall
Specialist i barn och ungdomsmedicin Örnsköldsvik
2019-03-141Örnsköldsvik
Sjuksköterska/barnsjuksköterska/IVA-sjuksköterska SSIH barn
2019-03-031Sundsvall
Audionomer till Hörcentralen i Örnsköldsvik
2019-03-312Örnsköldsvik
Kock till kostenheten Sundsvall, Sommarvikariat
2019-03-311Sundsvall
Överläkare till BUP Örnsköldsvik
2019-03-311Örnsköldsvik
Köksbiträde till kostenheten Sundsvall, Sommarvikariat
2019-03-3110Sundsvall
Samordnare för IT och säkerhet inom Länsverksamhet Psykiatri
2019-03-051Sundsvall
Fysioterapeut/Ergonom till Länshälsan, Sundsvall
2019-03-101Sundsvall
Verksamhetschef IT- och digitalisering
2019-03-171Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
BMA till Klinisk fysiologi, Örnsköldsvik
2019-03-041Örnsköldsvik
AT-samordnare till Region Västernorrland
2019-03-131Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå
Enhetschef till Mammograficentrum Sundsvall
2019-03-181Sundsvall
Undersköterska till Medicinmottagningen i Örnsköldsvik
2019-03-101Örnsköldsvik
Tandsköterska till Folktandvården Sollefteå
2019-03-081Sollefteå
Undersköterskor till Medicinavdelningen 24, Sundsvall
2019-03-032Sundsvall
Enhetschef till avd för tandreglering och pedodonti
2019-03-101Sundsvall
Enhetschef till avd för Käkkirurgi Sjukhustandvård och Odontologisk Röntgen
2019-03-101Sundsvall
Specialistläkare till Barn och Ungdomsmedicin i Sundsvall
2019-03-121Sundsvall
Sjuksköterska Affektiv mottagning A Länsverksamhet Psykiatri, Sundsvall
2019-03-241Sundsvall
Underläkare med möjlighet till ST Kvinnokliniken Ö-vik
2019-03-042Örnsköldsvik
Sjuksköterskor Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2019-03-032Sundsvall
Enhetschef till Neonatalavdelning 45 Sundsvall
2019-03-101Sundsvall
ST-läkare till länsverksamhet kardiologi, Sundsvall
2019-03-082Sundsvall
Enhetschef inom Sollefteå kostnämnd
2019-03-171Sollefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Härnösand
Verksamhetschef Laboratoriemedicin
2019-03-171Sundsvall
Administratör/hjälpmedelsassistent till logistikenheten
2019-02-251Sundsvall
Administratör till bemanningscentrum Sundsvall
2019-03-011Sundsvall
Sjuksköterska till Kardiologen/HIA Sundsvall
2019-03-012Sundsvall
Sjuksköterska Akutmottagningen Örnsköldsvik
2019-03-081Örnsköldsvik
Barnmorskor till Kvinnokliniken Sundsvall
2019-03-104Sundsvall
Sjuksköterskor till Kardiologen avd 16 och Stroke- rehabavd.17 Sollefteå
2019-03-154Sollefteå
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnmottagningen Sundsvall
2019-02-282Sundsvall
Sjuksköterska till aspirantprogram, Operation, Sollefteå
2019-03-171Sollefteå
Expeditionsbiträde/undersköterska till avdelning 17 Sollefteå
2019-02-251Sollefteå
Överläkare till Psykiatrin Örnsköldsvik
2019-03-071Örnsköldsvik
Psykolog till psykologmottagningen FBHV Sollefteå
2019-02-281Sollefteå
Specialistläkare till kvinnosjukvården Sundsvall
2019-03-071Sundsvall
Sjuksköterska Avdelning 7 Länsverksamhet Psykiatri Sundsvall
2019-03-033Sundsvall
Överläkare/Enhetschef läkarenheten kvinnosjukvård Sundsvall och Sollefteå
2019-03-061Sundsvall
Fysioterapeut/Sjukgymnast Sommarvikariat till HC Höga kusten
2019-03-311Kramfors
Tandhygienist till Folktandvården Kramfors
2019-03-131Kramfors, Västernorrlands län
Sjuksköterska till infektionsmottagningen i Sundsvall
2019-03-151Sundsvall
Sjuksköterskor till kirurgavdelning 15 B i Sundsvall
2019-03-106Sundsvall
Projektledare, Tillväxtverksamheten, Härnösand
2019-02-241Härnösand
Enhetschef till Operation i Sundsvall
2019-03-101Sundsvall
Medicinsk sekreterare sommarvikariat till HC Kramfors, Sollefteå och Nyland
2019-03-315Kramfors
Distriktssköterska till Primärvårdsjouren Sundsvall
2019-02-283Sundsvall
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Sollefteå
2019-03-031Sollefteå
Ambulanssjuksköterska till Ambulanssjukvården Sundsvall
2019-03-042Sundsvall
Ögonsjuksköterska/sjuksköterska till Örnsköldsvik
2019-03-031Örnsköldsvik
Logoped Sundsvall
2019-03-031Sundsvall
Tandläkare till folktandvården Alnö
2019-02-241Sundsvall
Kurator till Hälsocentralen Höga Kusten
2019-02-281Kramfors
Sjuksköterskor onkologmottagning/Dagsjukvård Sundsvall
2019-03-072Sundsvall
Undersköterska till hematologen Sundsvall
2019-02-241Sundsvall
Lärare i svenska på Hola folkhögskola
Öppet1Västernorrlands län
Distriktssköterska till Hälsocentralen Gilleberget
2019-02-281Sundsvall
Barnmorska till Örnsköldsviks Barnmorskemottagning
2019-03-171Örnsköldsvik
Allmäntandläkare till en ST-tjänst på Tandregleringen, Örnsköldsvik
2019-02-241Örnsköldsvik
Distrikts-/sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden
2019-03-172Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Hälsocentralschef till Hälsocentralerna Ramsele och Junsele
2019-03-031Sollefteå
Medicinsk sekreterare LV geriatrik, neurologi och rehabilitering, Sundsvall
2019-02-241Sundsvall
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 24, Sundsvall
2019-03-033Sundsvall
Biomedicinsk Analytiker/Laboratorieassistent till Laboratoriemedicin
2019-03-044Sundsvall
Distrikts/sjuksköterska till HC Södra Sundet, Härnösand
2019-02-241Härnösand
Distrikts-/sjuksköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2019-02-241Sollefteå
Kurator till Hälsocentralen Sollefteå
2019-02-241Sollefteå
Ortodontist till Tandregleringen i Sundsvall
2019-02-241Västernorrlands län
Tandläkare till Folktandvården, Härnösand
2019-02-281Härnösand
Tandläkare Folktandvården Centrum Sundsvall
2019-02-284Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården i Sundsvall
2019-02-284Sundsvall
Tandläkare till folktandvården Sollefteå
2019-03-101Sollefteå
Underläkare med möjlighet till ST Barn och ungdomsmedicin Ö-vik
2019-02-241Örnsköldsvik
AT-läkare Region Västernorrland
2019-03-0630Västernorrlands län, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Kock till Kostenheten Sollefteå, Sommarvikariat
2019-02-243Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall
Köksbiträde till Kostenheten Sollefteå, Sommarvikariat
2019-02-243Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2019-02-282Örnsköldsvik
Sjuksköterska till kirurgmottagningen i Sundsvall
2019-02-242Västernorrlands län, Sundsvall
Sjuksköterska till infektionskliniken i Sundsvall
2019-02-281Sundsvall
Kurator till Sollefteå
2019-02-281Sollefteå
Sjuksköterska till avdelning 2 Medicin Örnsköldsvik
2019-03-182Örnsköldsvik
Psykolog till habiliteringsmottagningen Sundsvall
2019-03-081Sundsvall
Dietist Medicinmottagningen, Sundsvall
2019-02-241Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Ånge
2019-03-312Ånge
Tf enhetschef till Intensiv- och Dagsjukvården Sollefteå
2019-02-281Sollefteå
Tandläkare Folktandvården Domsjö, Örnsköldsvik
2019-02-241Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till Lungavdelningen i Sundsvall
2019-02-287Västernorrlands län, Sundsvall
Tandhygienist till folktandvården centrum Sundsvall
2019-02-284Sundsvall
Semestervikariat Städenheten Sundsvalls Sjukhus
2019-03-3110Sundsvall
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Nyland
2019-03-311Kramfors
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Bjästa
2019-03-311Örnsköldsvik
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Sollefteå
2019-04-301Sollefteå
Fysioterapeuter/sjukgymnaster sommarvikariat Örnsköldsvik
2019-02-282Örnsköldsvik
Arbetsterapeuter sommarvikariat Örnsköldsvik
2019-02-282Örnsköldsvik
Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken, sommarvik 2019
2019-04-3020Sundsvall
Sjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken, sommarvik 2019
2019-05-028Sundsvall
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sollefteå
2019-02-282Sollefteå
Fysioterapeut/Sjukgymnast sommarvikariat Sollefteå
2019-02-281Sollefteå
Logoped sommarvikariat Sundsvall
2019-02-281Sundsvall
Fysioterapeuter sommarvikariat Sundsvall
2019-02-283Sundsvall
Sjuksköterska Hematologen, Medicin 2 Sundsvall
2019-02-281Sundsvall
Medicinsk sekreterare sommarvikariat 2019
2019-03-3120Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå
Undersköterskor/skötare sommarvikariat 2019
2019-03-3140Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sundsvall
2019-02-2810Sundsvall
Semstervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2019-02-283Örnsköldsvik
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor sommarvikariat 2019
2019-03-31100Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2019-02-282Sollefteå