Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Köksbiträde till Vårdavdelning på Sollefteå sjukhus
2019-12-154Sollefteå
Sjuksköterskor till kirurgavdelning 15A och B, Sundsvall
2020-01-034Sundsvall
Städare, Ålsta folkhögskola Fränsta
2019-12-131Ånge
Köksbiträde till Vårdavdelning på Sundsvalls sjukhus
2019-12-156Sundsvall
Tandtekniker till Folktandvården, Örnsköldsvik
2020-01-061Örnsköldsvik
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sundsvalls sjukhus
2020-03-013Sundsvall
Undersköterska för sommarvikariat till Akutmottagningen, Sundsvall
2020-01-3118Sundsvall
Sjuksköterska till avdelning 51, Länsverksamhet Psykiatri, Sundsvall
2020-01-061Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Sollefteå
2020-01-051Sollefteå
Undersköterska till Röntgenmottagningen, Sundsvall
2020-01-061Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården, Ånge
2019-12-131Ånge
Sjuksköterskor för sommarvikariat till Ortopedavdelning 14, Sundsvall
2020-02-294Sundsvall
Dietist till Barn- och ungdomsmedicin i Sollefteå
2019-12-121Sollefteå
Pacemaker- och arytmiinriktad kardiolog till Sundsvalls sjukhus
2020-01-121Sundsvall
Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sollefteå
2020-01-061Sollefteå
Undersköterska på timvikariat till Onkologen avd 13 Sundsvall
2019-12-114Sundsvall
Enhetschef till Transportenheten Örnsköldsviks sjukhus
2020-01-031Örnsköldsvik
Sjuksköterska till Urologmottagning, Sundsvall
2019-12-181Sundsvall
Enhetschef till Klinisk Fysiologi, Sundsvall
2020-01-051Sundsvall
Redovisningsadministratör till Ekonomiservice i Sundsvall
2019-12-131Sundsvall
Undersköterska för sommarvikariat till Ortopeden avd 14, Sundsvall
2020-02-298Sundsvall
Undersköterska till Kirurgkliniken avd 15 B, Sundsvall
2020-01-022Sundsvall
Intensivvårdssjuksköterska till IVA, Örnsköldsvik
2019-12-182Örnsköldsvik
Två psykologer till neuropsykiatriska affektiva mottagningen, Sundsvall
2020-01-072Sundsvall
Sjuksköterskor till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
2020-01-072Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till IVA, Sundsvall
2020-01-1510Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården Nacksta
2019-12-151Sundsvall
Byggsamordnare till Regionfastigheter i Sundsvall
2020-01-061Sundsvall
Företagssköterska till Regionhälsan Sundsvall
2019-12-141Sundsvall
Projektkoordinator verksamhetsanalys och lösning till FVIS
2019-12-101Sundsvall
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 24, Sundsvall
2019-12-163Sundsvall
Överläkare / Specialistläkare till Ögonmottaging, Region Västernorrland
2019-12-203Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Sjuksköterska till Ögonmottagningen i Sundsvall
2020-01-061Sundsvall
Sjuksköterska till kirurgmottagning, Sundsvall
2019-12-172Sundsvall
Sjuksköterska till psykiatrisk avdelning 7, Sundsvall
2019-12-193Sundsvall
Ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor till Region Västernorrland
2020-03-0120Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors
Psykolog till Psykiatriska mottagningen i Kramfors
2020-01-061Kramfors
Arbetsterapeut Rättspsykiatriska regionkliniken. Sundsvall
2019-12-311Sundsvall
Jurist till Region Västernorrland
2019-12-261Härnösand
Underläkare geriatrik
2019-12-082Sundsvall
Sjuksköterska Psykiatriska mottagningen i Kramfors
2020-01-061Kramfors
Tandsköterska till Folktandvården Domsjö, Örnsköldsvik
2019-12-171Örnsköldsvik
Enhetschef till käkkirurgi orofacial medicin och odontologisk radiologi
2019-12-101Sundsvall
Nattsjuksköterska till Onkologen avd 13, Sundsvall
2019-12-311Sundsvall
Sjuksköterska till Öronmottagningen, Sundsvall
2019-12-091Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården, Härnösand
2019-12-081Härnösand
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till avd 44, Barn- och ungdomsmedicin
2019-12-093Sundsvall
Enhetschef för läkare Barn och ungdomsmedicin Sundsvall
2019-12-161Sundsvall
Sommarjobb inom Folktandvården Västernorrland
2020-02-2340Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors
Sjuksköterska till Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2020-01-191Västernorrlands län, Sundsvall
Undersköterskor till Kirurgavdelning 15A, Sundsvall
2019-12-082Sundsvall
Fysioterapeut/sjukgymnast till Sollefteå
2019-12-081Sollefteå
Undersköterska till Akutpool medicinavdelning 1 Örnsköldsvik
2019-12-081Örnsköldsvik
Folkhögskollärare i hälsopedagogik, Örnsköldsvik
2019-12-111Örnsköldsvik
Sjuksköterska Medicin avd 1 Örnsköldsvik
2020-02-281Örnsköldsvik
Tandläkare till Folktandvården, Sollefteå
2019-12-121Sollefteå
Tandsköterska till Folktandvården Örnsköldsvik
2019-12-091Örnsköldsvik
Biomedicinsk analytiker till Klinisk Fysiologi, Örnsköldsvik
2019-12-111Örnsköldsvik
Psykolog till Habiliteringsmottagning, Sundsvall
2019-12-091Sundsvall
ST-läkare i Vårdhygien
2019-12-311Västernorrlands län, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Kurator till ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik
2019-12-081Örnsköldsvik
Röntgensjuksköterska till Röntgenmottagningen, Sollefteå
2019-12-134Sollefteå
Specialister i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden
2019-12-092Sundsvall
Undersköterska till Operationsavdelningen, Örnsköldsvik
2019-12-091Örnsköldsvik
Barnsjuksköterska Neonatal avd 45, Sundsvall
2019-12-091Sundsvall
Undersköterska till Operationsavdelningen, Sollefteå
2019-12-091Sollefteå
Distriktssköterska till Hälsocentralen Södra Sundet
2019-12-081Härnösand
Tandläkare till Folktandvården Timrå
2019-12-081Timrå
Läkarassistenter sommarvikariat 2020, Region Västernorrland
2020-02-0920Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län, Härnösand
Sjuksköterskor till Kirurgavdelning 15A, Sundsvall
2019-12-183Sundsvall
Steriltekniker till Steriltekniska enheten i Sollefteå
2019-12-081Sollefteå
Tandläkare till Folktandvården Kramfors
2019-12-102Kramfors, Västernorrlands län
Lekterapeut Barn- och ungdomsmedicin, Sollefteå
2020-01-061Sollefteå
Sjuksköterska till Rättspsykiatriska kliniken avd. 97
2019-12-151Västernorrlands län, Sundsvall
Sjuksköterska till Medicin 2, Örnsköldsvik
2020-01-133Örnsköldsvik
Sjuksköterska till Medicin avd 2, Hematologen Sundsvall
2019-12-311Sundsvall
Sjuksköterskor till Kardiologen avd 16 och Stroke- rehabavd.17 Sollefteå
2019-12-314Sollefteå