Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Distriktssköterska/sjuksköterska till ÄlSa-teamet Sundsvall
2019-08-111Sundsvall
ST-läkare Psykiatri Sundsvall
2019-08-111Sundsvall
Enhetschef till Logistikenheten, Hjälpmedel Västernorrland
2019-08-311Sundsvall
Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi, Sundsvall
2019-08-181Sundsvall
Köksbiträde Dialysmottagningen Örnsköldsviks sjukhus
2019-08-181Örnsköldsvik
Arbetsterapeut till Psykiatrisk mottagning, Örnsköldsvik
2019-08-181Örnsköldsvik
Sjuksköterska till Vårdhygien
2019-09-011Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
Sjuksköterska till Bedömningsmottagningen BUP
2019-08-251Sundsvall
Samordnare av Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
2019-08-121Sundsvall
Sjuksköterskor till IVA, Sollefteå
2019-08-313Sollefteå
Undersköterskor till Medicinavdelning 1, Örnsköldsvik
2019-07-313Örnsköldsvik
Upphandlingssamordnare Hjälpmedel Västernorrland, Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska Länsklinik Kardiologi Medicin avd 1 Örnsköldsvik
2019-10-311Örnsköldsvik
Undersköterska till Akutpool medicinavdelning 1 Örnsköldsvik
2019-07-311Örnsköldsvik
Medicinsk sekreterare Gynekologisk mottagning Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till Rehabiliteringsenhet 26 B i Sundsvall
2019-09-091Sundsvall
Verksamhetschef till Hälso- och sjukvårdsadministration
2019-08-181Härnösand, Sundsvall
Undersköterska till Specialistmottagningen i Sollefteå
2019-07-311Sollefteå
Enhetschef Folktandvården Sollefteå
2019-08-111Sollefteå, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till infektionskliniken i Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Upphandlare - goda och hållbara affärer i fokus
2019-08-221Härnösand
Sjuksköterska till Medicin avd 2, Hematologen Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Delprojektledare Utbildning inom FVIS
2019-08-111Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
Tandsköterskor till FTV Matfors
2019-08-042Sundsvall
Delprojektledare drift och support inom FVIS
2019-08-111Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
Delprojektledare inom test till FVIS
2019-08-111Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
Systemförvaltare till planerings och uppföljningsenheten
2019-08-091Västernorrlands län, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Överläkare Ortopedi Sundsvall
2019-07-251Sundsvall
Länsverksamhetschef till Onkologen, Sundsvall
2019-08-191Sundsvall
Överläkare till Psykiatrin Sundsvall
2019-07-231Örnsköldsvik
Psykolog till psykologmottagningen FBHV Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Kultursamordnare
2019-08-091Härnösand
Apotekare till strama och läkemedelsenheten
2019-08-311Sundsvall
Verksamhetschef Folktandvården Ångermanland södra
2019-08-111Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors
Sjuksköterska till aspirantprogram anestesi, Örnsköldsvik
2019-09-011Örnsköldsvik
Sjuksköterska Kirurgen avd15 Sundsvall
2019-08-311Västernorrlands län, Sundsvall
Vårdutvecklare till Kvalitet- och patientsäkerhet
2019-08-251Örnsköldsvik
Logoped till Habiliteringsmottagning Sundsvall
2019-07-281Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården Kramfors
2019-08-181Kramfors
ST-läkare i ortopedi, Sollefteå
2019-08-142Sollefteå
Kommunikatör till redaktionellt arbete
2019-08-251Sollefteå, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik
Specialistläkare allmänmedicin till hälsocentralerna i Ådalenområdet
2019-09-304Kramfors
Folkhögskollärare Svenska/svenska som andraspråk
2019-07-311Örnsköldsvik
Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska Affektiv mottagning B Sundsvall
2019-08-181Sundsvall
Specialistläkare allmänmedicin till hälsocentralerna i Ådalenområdet
2019-09-304Sollefteå
Barnmorska till Gyn/Förlossning/BB Örnsköldsvik
2019-08-071Örnsköldsvik
Undersköterska/Barnundersköterska till Gyn/Förlossning/BB Örnsköldsvik
2019-08-071Örnsköldsvik
Psykolog till primärvården, Örnsköldsvik
2019-08-041Örnsköldsvik
Förvaltningsledare IT till Region Västernorrland
2019-08-041Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralerna Ramsele/Junsele
2019-08-151Sollefteå
Tandläkare till Folktandvården Sollefteå
2019-08-041Sollefteå
Överläkare till Länsverksamhet Medicin, Sollefteå
2019-08-311Sollefteå
Verksamhetschef IT- och digitalisering
2019-08-181Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län
Distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors
2019-07-311Sundsvall
Undersköterska Akutpool Medicin Avd 2 Örnsköldsvik
2019-07-311Örnsköldsvik
Undersköterska Akutpool Medicin Avd 2 Örnsköldsvik
2019-07-311Örnsköldsvik
Dietist till kirurgmottagningen i Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Tandhygienist till Folktandvården Kramfors
2019-08-181Kramfors
Sjuksköterska till Specialistmottagningen Sollefteå
2019-07-311Sollefteå
Sjuksköterska Lungavdelningen 23A Sundsvall
2019-07-313Sundsvall
Sjuksköterska infektion avd 1 Sundsvall
2019-07-312Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Matfors
2019-07-311Sundsvall
Enhetschef till Regionarkivet
2019-07-311Härnösand
Drifttekniker/elektriker till Regionfastigheter Örnsköldsvik
2019-07-281Örnsköldsvik
Sjuksköterska till kirurgens akutvårdsavdelning i Sundsvall
2019-08-312Sundsvall
Byggprojektledare till Regionfastigheter
2019-08-051Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till aspirantprogram IVA Sundsvall
2019-08-112Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Kramfors
2019-08-111Kramfors
Sjuksköterskor till Kardiologen avd 16 och Stroke- rehabavd.17 Sollefteå
2019-09-304Sollefteå
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 24, Sundsvall
2019-08-183Sundsvall
Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen Bjästa
2019-07-311Örnsköldsvik
Distrikts-/Sjuksköterska till SSIH vuxna Sundsvall
2019-07-221Sundsvall
Psykolog till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sollefteå
2019-08-311Sollefteå
Specialistläkare i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden
2019-08-311Sundsvall
Dietist till Barn- och ungdomsmedicin i Sollefteå
2019-08-111Sollefteå
Sjuksköterska till Kirurgimottagningen i Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till Onkologen, Sundsvall
2019-07-281Sundsvall
Sjuksköterska till LARO-mottagningen
2019-09-012Sundsvall
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Bjästa
2019-09-301Örnsköldsvik