Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Sjuksköterska med specialfunktion till Ambulansen Sundsvall
2019-01-241Sundsvall
Sjuksköterska till lungmottagningen Sundsvall
2019-02-101Sundsvall
Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sollefteå
2019-02-031Sollefteå
Kurator/Socionom till psykiatrisk mottagning, Örnsköldsvik
2019-02-101Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Enhetschef till Ålsta Folkhögskola
2019-02-011Sundsvall
Röntgensjuksköterskor till Länsverksamhet Röntgen/Klinisk Fysiologi
2019-02-031Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Psykolog till Habiliteringsmottagning Sundsvall
2019-02-011Sundsvall
Psykolog till BUP Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Psykolog, Habiliteringsmottagning Sundsvall
2019-01-311Sundsvall
Projektledare Försäkringsmedicin Kvalitet och patientsäkerhet
2019-01-301Sundsvall
Tandläkare till folktandvården Ånge
2019-02-172Västernorrlands län
ST-tandläkare i Orofacial Medicin
2019-01-271Sundsvall
Vik.skötare till RPK, avd 99, Sundsvall
2019-01-271Sundsvall
Administratör till länsverksamhet kirurgi, urologi och ÖNH i Sundsvall
2019-01-291Sundsvall
Undersköterska till Kirurgavdelning 15 B i Sundsvall
2019-01-291Sundsvall
Undersköterska till Akutpool medicinavdelning 1 Örnsköldsvik
2019-01-291Örnsköldsvik
Sjukhuskemist Laboratoriemedicin Västernorrland Sundsvall
2019-02-141Västernorrlands län
Sjuksköterskor Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2019-02-032Sundsvall
Konstkonsulent
2019-01-271Härnösand
Undersköterska till Röntgenmottagningen, Örnsköldsvik
2019-01-311Örnsköldsvik
Enhetschef till Ortopedavdelningen i Örnsköldsvik
2019-02-101Örnsköldsvik
Fysioterapeut till Hälsocentralen Kramfors
2019-02-031Kramfors
Biomedicinsk analytiker, Sundsvall
2019-01-313Sundsvall
Enhetschef till Primärvårdsrehab i Sundsvall
2019-02-031Sundsvall
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnmottagningen Sundsvall
2019-01-282Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Ånge
2019-03-312Ånge
Distriktssköterska till Hälsocentralen Kramfors
2019-02-031Kramfors
Kanslist till ögonmottagningen i Sundsvall
2019-01-271Sundsvall
Sjuksköterska Hemodialysmottagningen Sundsvall
2019-01-311Sollefteå
Tf enhetschef till Intensiv- och Dagsjukvården Sollefteå
2019-01-271Sollefteå
Dietist Medicinmottagningen, Sundsvall
2019-01-271Sundsvall
Sjuksköterska till Kardiologen avd 16 Sollefteå
2019-02-174Sollefteå
Tandläkare Folktandvården Domsjö, Örnsköldsvik
2019-02-241Örnsköldsvik
Köksbiträde till Hola Folkhögskola
2019-01-201Kramfors
Sjuksköterska till antikoagulantiamottagningen Sundsvall
2019-01-251Sundsvall
BVC-sköterska till Hälsocentralen Gilleberget
2019-02-031Sundsvall
Sjuksköterskor till Lungavdelningen i Sundsvall
2019-02-287Västernorrlands län, Sundsvall
Tandläkare till kombinationstjänst
2019-02-033Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge
Kurator till BUP Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Sjuksköterskor Stroke- och rehabavdelning 17 Sollefteå
2019-01-314Sollefteå
Kurator Habiliteringsmottagning,barnteam, Sollefteå
2019-01-271Sollefteå
Tandhygienist till folktandvården centrum Sundsvall
2019-02-284Sundsvall
Medicinsk sekreterare till länsverksamhet kirurgi, urologi och ÖNH
2019-01-241Sundsvall
Överläkare Internmedicin Örnsköldsvik
2019-01-311Örnsköldsvik
Undersköterska till Kirurgavdelning 15 A i Sundsvall
2019-01-232Sundsvall
Medicinsk sekreterare Habiliteringsmottagning Sollefteå
2019-01-271Sollefteå
Barnmorska eller sjuksköterska till Gyn/Förlossning/BB Örnsköldsvik
2019-01-271Örnsköldsvik
Hälsocentralschef till Hälsocentralen Ankaret
2019-01-301Örnsköldsvik
Logoped till Habiliteringsmottagning Sollefteå
2019-01-201Sollefteå
Vik.skötare till RPK, avd 95, Sundsvall
2019-02-171Sundsvall
Distriktssköterska till Primärvårdsjouren Sundsvall
2019-01-311Sundsvall
BVC-sköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Distrikts-/sjuksköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Undersköterska till Barn och Ungdomsmedicin Sollefteå
2019-01-201Sollefteå
Sjuksköterska till rotationstjänst Örnsköldsvik
2019-01-222Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 24, Sundsvall
2019-01-313Sundsvall
Barnmorska till gynekologisk mottagning Sollefteå
2019-01-221Sollefteå
Semestervikariat Städenheten Sundsvalls Sjukhus
2019-03-3110Sundsvall
Undersköterskor till Medicinavdelningen 24, Sundsvall
2019-01-272Sundsvall
Sjuksköterska BUP Behandlingsmottagningen Sundsvall
2019-01-211Sundsvall
Intensivvårdssjuksköterska/Sjuksköterska till IVA Sollefteå
2019-01-271Sollefteå
Medicinsk sekreterare till Rättspsykiatriska Regionkliniken, Sundsvall
2019-01-271Sundsvall
Sjuksköterska mottagningen geriatrik neurologi rehabilitering Sundsvall
2019-01-201Sundsvall
Barnmorska till Örnsköldsviks Barnmorskemottagning
2019-02-171Örnsköldsvik
Lärare i svenska och religion
2019-01-201Västernorrlands län
Distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors
2019-01-311Sundsvall
Uroterapeut till kvinnosjukvården Örnsköldsvik
2019-02-021Örnsköldsvik
Distriktssköterska BVC till Hälsocentralen Granlo i Sundsvall
2019-01-311Sundsvall
Sjuksköterska till Medicin/Dialysmottagningen, Örnsköldsvik
2019-01-201Örnsköldsvik
Intensivvårdssjuksköterska/sjuksköterska IVA Örnsköldsvik
2019-01-312Örnsköldsvik
Fysioterapeut/sjukgymnast Sundsvalls sjukhus
2019-01-201Sundsvall
Enhetschef för läkare på röntgenmottagningen, Sundsvall
2019-01-201Sundsvall
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Nyland
2019-03-311Kramfors
ST-läkare till Länsverksamhet Medicin, Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Sjuksköterska Hemodialysmottagningen Sollefteå
2019-01-311Sollefteå
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Bjästa
2019-03-311Örnsköldsvik
Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2019-01-201Sollefteå
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Hälsocentralen Själevad
2019-01-201Örnsköldsvik
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Sollefteå
2019-04-301Sollefteå
Sjuksköterska Bedömningsmottagningen BUP
2019-01-231Sundsvall
Redovisningsadministratör Ekonomiservice
2019-01-241Sollefteå
Arbetsterapeuter sommarvikariat Örnsköldsvik
2019-02-282Örnsköldsvik
Fysioterapeuter/sjukgymnaster sommarvikariat Örnsköldsvik
2019-02-282Örnsköldsvik
Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken, sommarvik 2019
2019-04-3020Sundsvall
Sjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken, sommarvik 2019
2019-05-028Sundsvall
Sommarjobb inom Folktandvården Västernorrland
2019-02-1720Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sollefteå
2019-02-282Sollefteå
Fysioterapeut/Sjukgymnast sommarvikariat Sollefteå
2019-02-281Sollefteå
Fysioterapeuter sommarvikariat Sundsvall
2019-02-283Sundsvall
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sundsvalls sjukhus
2019-02-283Sundsvall
Logoped sommarvikariat Sundsvall
2019-02-281Sundsvall
Sjuksköterska Hematologen, Medicin 2 Sundsvall
2019-01-311Sundsvall
Sjuksköterska till Ortopedavdelningen Örnsköldsvik
2019-01-201Örnsköldsvik
Psykolog till Habiliteringsmottagning Sollefteå
2019-01-202Sollefteå
Läkarassistenter sommarvikariat 2019, Region Västernorrland
2019-02-1040Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län
Medicinsk sekreterare sommarvikariat 2019
2019-03-3120Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå
Undersköterskor/skötare sommarvikariat 2019
2019-03-3140Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Psykolog till psykosmottagningen
2019-01-311Sundsvall
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sundsvall
2019-02-2810Sundsvall
Semstervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2019-02-283Örnsköldsvik
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor sommarvikariat 2019
2019-03-31100Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2019-02-282Sollefteå
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 15A Sundsvall
2019-01-312Sundsvall
Barnmorska till Örnsköldsviks Barnmorskemottagning
2019-01-311Örnsköldsvik