Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Intensivvårdssjuksköterska Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Distrikts-/sjuksköterska till hälsocentralen Liden
2018-12-031Sundsvall
Läkarassistenter sommarvikariat 2019, Region Västernorrland
2019-02-1040Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län
Handläggare till Vårdval Västernorrland
2018-11-301Härnösand
Sjuksköterska till Specialistmottagningen i Sollefteå
2018-12-161Sollefteå
Biomed analytiker/sjuksköterska till Specialistmottagningen i Sollefteå
2018-12-161Sollefteå
Distriktssköterska BVC Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
2018-12-021Sundsvall
Medicinsk sekreterare sommarvikariat 2019
2019-02-2820Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå
Lärare i engelska
2018-11-261Västernorrlands län
Leg psykolog till BUP bedömningsmottagning
2018-12-051Sundsvall
Enhetschefer med delat chefskap till Kardiologavdelning 1 Örnsköldsvik
2018-11-282Örnsköldsvik
Undersköterskor/skötare sommarvikariat 2019
2019-03-3140Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Enhetschef LARO-mottagning Länsverksamhet Psykiatri Sundsvall
2018-12-071Sundsvall
Sjuksköterska till Dagsjukvård Operation i Sundsvall
2018-11-282Sundsvall
Sjuksköterska till Dagsjukvård Operation i Sundsvall
2018-11-281Sundsvall
Kurator till Ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik
2018-12-021Örnsköldsvik
Psykolog till psykosmottagningen
2018-12-021Sundsvall
Semstervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2019-02-283Örnsköldsvik
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sundsvall
2019-02-2810Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården Höga Kusten, Ullånger
2018-12-021Kramfors, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Härnösand
Tandhygienist till Folktandvården Kramfors
2019-01-061Kramfors, Västernorrlands län
Kurator till Hälsocentralen Gilleberget
2018-12-201Sundsvall
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor sommarvikariat 2019
2019-03-31100Sundsvall, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
Ekonom till Ekonomienheten
2018-11-221Sollefteå
Medicinsk sekreterare till HC Gilleberget, Sundsvall
2018-12-091Sundsvall
Tandläkare till Folktandvården Kramfors
2019-01-061Kramfors, Västernorrlands län
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2019-02-282Sollefteå
Undersköterska kardiologi Sundsvall
2018-11-234Sundsvall
Tandsköterska till Specialisttandvården
2018-11-261Sundsvall
Logoped Sundsvall
2018-12-021Sundsvall
Hälsocentralschef till Hälsocentralerna Ramsele och Junsele
2018-11-301Sollefteå
Medicinsk sekreterare till LARO-mottagningen Sundsvall
2018-12-091Sundsvall
Specialist i käkkirurgi Sundsvall
2018-12-021Västernorrlands län, Sundsvall
Fysioterapeut till Primärvårdsrehab i Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Sjuksköterska till RPK avd. 98
2018-12-021Sundsvall
Psykolog till LVH Habilitering Sundsvall
2018-11-231Sundsvall
Enhetschef till Medicinskteknik, Örnsköldsvik och Sollefteå
2018-11-231Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län, Härnösand, Sundsvall
Fysioterapeut till Hälsocentralen Kramfors
2018-11-301Kramfors
Tandtekniker Folktandvården Örnsköldsvik
2018-11-251Örnsköldsvik
Verksamhetschef till folktandvårdens kansli Härnösand
2018-11-281Härnösand
Sjuksköterska Akutmottagningen i Örnsköldsvik
2018-11-301Örnsköldsvik
Vikariat Sjuksköterska med erfarenhet av postoperativ vård
2018-11-161Sundsvall
Medicinsk sekreterare till Specilistmottagningen i Sollefteå
2018-11-181Sollefteå
Sjuksköterska/specialistsjuksköterska Avd 45 Sundsvall
2018-11-251Sundsvall, Västernorrlands län
Ambulanssjuksköterska till Ambulanssjukvården Sundsvall
2018-11-252Sundsvall
Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Sundsvall
2018-11-258Sundsvall
Barnspecialistundersköterska/undersköterska till BUM Avd 44
2018-11-202Sundsvall
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin Avd 44.
2018-11-202Sundsvall
Överläkare till Öronkliniken i Sundsvall
2018-11-271Sundsvall
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 15A Sundsvall
2019-01-312Sundsvall
Kommunikatör med inriktning grafisk form
2018-11-211Härnösand
Barnmorska/sjuksköterska till Förlossning,BB/Gyn Sundsvall
2018-11-182Sundsvall, Västernorrlands län
Tandsköterska till folktandvården Kvissleby
2018-11-251Sundsvall, Västernorrlands län
Kommunikatör/webbredaktör
2018-11-211Härnösand, Sundsvall
Medicinsk sekreterare Psykiatrisk Bedömningsmottagning Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Sjuksköterska till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
2018-12-021Västernorrlands län, Sundsvall
Kurator/Socionom till psykiatrisk mottagning, Örnsköldsvik
2018-11-251Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Funktionsplanerare till Regionfastigheter
2018-11-161Härnösand, Sundsvall
Sjuksköterska till Ortopedmottagningen i Sundsvall
2019-01-071Sundsvall
Fysioterapeut till Primärvårdsrehab i Sundsvall
2018-11-302Sundsvall
Uroterapeut till kvinnosjukvården Örnsköldsvik
2018-11-251Örnsköldsvik
Sjuksköterska till habiliteringsmottagningen i Sundsvall
2018-11-161Sundsvall
Sjuksköterska till vuxenpsykiatriska mottagningen, Sollefteå
2018-12-021Sollefteå, Västernorrlands län
Barnmorska eller sjuksköterska till kvinnosjukvården Örnsköldsvik
2018-11-251Örnsköldsvik
Sjuksköterska Hematologen, Medicin 2 Sundsvall
2018-11-211Sundsvall
Kurator till Ungdomsmottagningen i Sundsvall
2018-11-181Sundsvall
Distrikts-/sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden
2018-11-302Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Tandsköterska till folktandvården Alnö
2018-11-251Västernorrlands län, Sundsvall
Sjuksköterskor Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2018-11-192Sundsvall
Verksamhetschef till Hjälpmedel Västernorrland
2018-11-191Sundsvall, Härnösand, Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Sollefteå
Logoped till Örnsköldsvik
2018-11-181Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till Rehabavdelningen 26 B i Sundsvall
2018-11-181Sundsvall
Sjuksköterska till strokeavdelning 25 B Sundsvall
2018-11-181Sundsvall
Psykolog till Psykologmottagningen Sundsvall
2018-11-181Sundsvall
Sjuksköterskor Stroke- och rehabavdelning 17 Sollefteå
2018-11-254Sollefteå
Fysioterapeut till Hälsocentralerna Ramsele/Junsele
2018-11-301Sollefteå
Psykolog/specialist i neuropsykologi Psykologmottagningen Sundsvall
2018-11-181Sundsvall
ST-läkare rehabiliteringsmedicin Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Matfors
2018-11-302Sundsvall
Distrikts-/sjuksköterska fast vårdkontakt till Hälsocentralen Ankaret
2018-11-181Örnsköldsvik
Sjuksköterska till stroke- och rehabavdelning Örnsköldsvik
2018-11-183Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Sjuksköterska till Ortopedavdelningen i Sundsvall
2018-11-304Västernorrlands län, Sundsvall
Sjuksköterskor Medicinavdelning 24 Sundsvall
2018-11-253Sundsvall
BVC-sköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2018-11-181Sollefteå
Kurator till Habiliteringsmottagning Sollefteå
2018-11-251Sollefteå
Kurator till habiliteringsmottagning Sollefteå
2018-11-251Sollefteå
Psykolog till psykologmottagningen FBHV Sollefteå
2018-11-301Sollefteå
Psykolog till psykologmottagningen FBHV Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Distriktssköterska BVC till Hälsocentralen Matfors
2018-11-301Sundsvall
Enhetschef Folktandvården Örnsköldsvik
2018-11-221Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Sollefteå
Sjuksköterska till Kardiologen avd 16 Sollefteå
2018-11-304Sollefteå
Barnmorska till Örnsköldsviks Barnmorskemottagning
2018-11-251Örnsköldsvik
Tandläkare till Folktandvården Sollefteå
2018-11-181Sollefteå
Sjuksköterska till Onkologkliniken Sundsvall
2018-11-301Sundsvall
Underläkare sommarvikariat 2019
2018-11-3025Västernorrlands län, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
Sjuksköterskor till Lungavdelningen i Sundsvall
2018-11-184Sundsvall