PVFK10:2019:4

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till Fågelviks förskola söker vi två

Förskollärare

Nära naturen och skogen får du vara med och lägga grunden för våra barns livslånga lärande. Varje dag möter vi på Fågelviks förskola barnen med glädje och tillsammans skapar arbetsgruppen en trygghet att växa och utvecklas i. Nu finns möjligheten att få vara delaktig till att utveckla vår underbara förskola som ligger i direkt anslutning till vår F-3 skola. På Fågelviks förskola arbetar vi i tre arbetslag där processbaserat arbetssätt lägger grunden för vårt kollegiala lärande. Här finns goda möjligheter och resurser för att bedriva en undervisning i tiden!

Vi arbetar för att vara förebilder, medupptäckande och medagerande pedagoger. Detta sker över hela dagen, i alla situationer, med alla barn både inom och utomhus. Vi sätter alltid barnet i centrum. Det är viktigt för oss att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger. Vi arbetar medvetet med att stärka barnens självkänsla genom att lyfta fram och visa på barnens positiva sidor för det enskilda barnet och i grupp. Vi har arbetat fram gemensamma mål och en gemensam pedagogisk planering för hela förskolan.

I rollen som förskollärare ansvarar du för undervisningen i barngruppen tillsammans med barnskötarna. Du leder, planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du kommer ingå i en pedagogisk utvecklingsgrupp tillsammans med rektor för förskolan, tillika rektor för skolan. Våra barngrupper är mestadels åldersspecifika, där du som lärare följer med barngruppen tills de lämnar förskolan. Under dagen sker arbetet i mindre barngrupper. Vårt gemensamma tema närmiljö genomsyrar hela vår förskolas profil. Genom att arbeta med ett temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande där barnens intresse, erfarenhet och nyfikenhet ligger till grund. I det arbetet vill vi möta varje enskilt barn utifrån deras individuella förutsättningar och behov. För att möjliggöra detta sker arbetet i mindre barngrupper för att skapa en lugnare atmosfär och möjligheter till samspel med närvarande pedagoger, vilket har en positiv verkan på barnets sociala utveckling.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har ett intresse för verksamhetsutveckling och en drivande förmåga att leda kollegor. Att arbetslaget utgör en viktig möjlighet för det pedagogiska arbetet är för dig en självklarhet. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga, är engagerad i pedagogiska diskussioner och har förmågan att arbeta såväl enskilt som i grupp. Vidare har du intresse för att arbeta med alla åldersgrupper. God kunskap om barns utveckling, förmågor och behov är för oss en självklarhet.

För dessa tjänster är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för en anställning.

Fågelviks förskola omges av tre fantastiska gårdar, en till varje arbetslag och med en härlig upptäckarnatur utanför grindarna. Vi har även tillgång till rörelserum samt möjlighet att utnyttja skolans idrottshall och slöjdsal för de äldre barnen. Våra förutsättningar för att utveckla arbete kring digitaliseringen är också goda. Våra förskollärare har gemensam planeringstid på schemat för att möjliggöra samverkan mellan barngrupperna. För oss är det viktigt att du som förskollärare får tid för ditt arbete och möjlighet till kollegialt lärande.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på ”sök tjänst” nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1 december 2019. Urval och intervjuer sker fortlöpande.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Monica Hjerpe, rektor 08-570 483 70. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

________________________________________________________________________

Behöver du hjälp när du ska registrera din ansökan? Kontakta vår support på telefon 08–570 482 37. Du når oss också via e-post support.rekrytering@varmdo.se.

När du söker jobb i Värmdö kommun behandlas din ansökan som en inkommen handling och kommunen har därför skyldighet att spara dina uppgifter i två år. Efter två år raderas uppgifterna. Tänk på att personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med utlämnande av ansökningshandlingar enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR så kan du läsa här: https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/arbetaivarmdokommun/vanligafragor/minauppgifter.4.c174412152bb34972353383.html