Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Medicinsk sekreterare vik, HC Ankaret
2019-09-151Örnsköldsvik
Distriktssköterska/leg. sjuksköterska HC Ankaret
2019-09-081Örnsköldsvik
Sjuksköterska till strokeavdelning 25 B Sundsvall
2019-09-081Sundsvall
Allmäntandläkare meriteringstjänstgöring till bettfysiologi
2019-09-151Sundsvall
Ögonsjuksköterska/sjuksköterska till Ögonmottagning i Sundsvall
2019-09-081Sundsvall
Ögonsjuksköterska/sjuksköterska till Ögonmottagning i Härnösand
2019-09-081Härnösand
Distrikts-/sjuksköterska till Hälsocentralen Ramsele och Junsele
2019-09-081Sollefteå
Psykolog till Psykologmottagningen FBHV Härnösand
2019-09-021Härnösand
Undersköterskor till Centraloperation i Sundsvall
2019-08-292Sundsvall
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 2, Örnsköldsvik
2019-09-152Örnsköldsvik
BMA/Sjuksköterska Sömnapnémottagningen, Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Distriktssköterska till Hälsocentralen Gilleberget
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till Hjärtmottagningen Örnsköldsvik
2019-08-311Örnsköldsvik
Sjuksköterska till aspirantprogram operation, Örnsköldsvik
2019-09-291Örnsköldsvik
Sjuksköterskor onkologmottagning/Dagsjukvård Sundsvall
2019-08-283Sundsvall
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till avd 44, Barn- och ungdomsmedicin
2019-09-013Sundsvall
Psykologer till neuropsykiatriska affektiva mottagningen, Sundsvall
2019-08-282Sundsvall
Distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors
2019-08-311Sundsvall
Specialistläkare Länsverksamhet Psykiatri
2019-09-301Sundsvall, Härnösand
Sjuksköterska till Onkologen, Sundsvall
2019-09-153Sundsvall
Undersköterskor till Ortopedavdelningen i Sundsvall
2019-09-103Sundsvall
Specialistläkare Länsverksamhet Psykiatri
2019-09-301Sundsvall, Härnösand
Tillförordnad enhetschef till specialisttandvården i Sundsvall
2019-09-151Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnmottagningen Sundsvall
2019-08-302Sundsvall
Distrikts-/sjuksköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2019-09-011Sollefteå
Klassificeringskoordinator till hälso- och sjukvårdsadministration
2019-08-231Härnösand
BVC-sköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2019-09-011Sollefteå
Tandsköterskor till Folktandvården Centrum, Sundsvall
2019-09-305Sundsvall
ST-tandläkare i Käkkirurgi
2019-09-081Sundsvall
Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2019-09-062Örnsköldsvik
Allmäntandläkare meriteringstjänstgöring Orofacial medicin
2019-09-011Sundsvall
Audionom till Hörcentralen i Örnsköldsvik
2019-09-011Örnsköldsvik
Audionom till Hörcentralen i Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Sjuksköterska till Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2019-08-251Västernorrlands län, Sundsvall
Tandsköterska till Folktandvården Kramfors
2019-08-311Kramfors
Företagsstödshandläggare till Regional utveckling
2019-08-251Härnösand
Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2019-09-051Sollefteå
Distriktsköterska Diabetes till HC Sollefteå
2019-09-011Västernorrlands län
Medicinsk sekretare till HC Sollefteå
2019-08-251Sollefteå
Sjuksköterska till kirurgisk vårdavdelning 15A
2019-09-153Sundsvall
Sjuksköterska Akutmottagningen Sundsvall
2019-08-213Sundsvall
Undersköterska till Akutmottagningen Sundsvall
2019-08-213Sundsvall
Sjuksköterskor till Lungavdelningen Sundsvall
2019-10-314Sundsvall
Medicinsk sekreterare Ögonmottagning, Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Sjuksköterskor till Ortopedavdelningen Örnsköldsvik
2019-09-303Örnsköldsvik
Medicinsk sekreterare Ögonmottagning, Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Enhetschef till Medicinavdelning 2 och Medicinsk dagvård, Örnsköldsvik
2019-08-251Örnsköldsvik
Distriktssköterska/sjuksköterska till ÄlSa-teamet Sundsvall
2019-08-281Sundsvall
Enhetschef till Logistikenheten, Hjälpmedel Västernorrland
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till Vårdhygien
2019-09-011Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå
Sjuksköterska till Bedömningsmottagningen BUP
2019-08-251Sundsvall
Sjuksköterskor till IVA, Sollefteå
2019-10-103Sollefteå
Upphandlingssamordnare Hjälpmedel Västernorrland, Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska Länsklinik Kardiologi Medicin avd 1 Örnsköldsvik
2019-10-311Örnsköldsvik
Sjuksköterska till Rehabiliteringsenhet 26 B i Sundsvall
2019-09-091Sundsvall
Medicinsk sekreterare Gynekologisk mottagning Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterskor till infektionskliniken i Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Sjuksköterska till Medicin avd 2, Hematologen Sundsvall
2019-09-301Sundsvall
Upphandlare - goda och hållbara affärer i fokus
2019-08-221Härnösand
Psykolog till psykologmottagningen FBHV Sundsvall
2019-09-011Sundsvall
Verksamhetschef Folktandvården Ångermanland södra
2019-08-251Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors
Apotekare till strama och läkemedelsenheten
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till aspirantprogram anestesi, Örnsköldsvik
2019-09-011Örnsköldsvik
Sjuksköterska Kirurgen avd15 Sundsvall
2019-08-311Västernorrlands län, Sundsvall
Vårdutvecklare till Kvalitet- och patientsäkerhet
2019-08-251Örnsköldsvik
Logoped till Habiliteringsmottagning Sundsvall
2019-08-251Sundsvall
Specialistläkare allmänmedicin till hälsocentralerna i Ådalenområdet
2019-09-304Kramfors
Kommunikatör till redaktionellt arbete
2019-08-251Sollefteå, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik
Specialistläkare allmänmedicin till hälsocentralerna i Ådalenområdet
2019-09-304Sollefteå
Barnmorska till Gyn/Förlossning/BB Örnsköldsvik
2019-09-301Örnsköldsvik
Distrikts-/diabetessköterska till Hälsocentralen Stöde
2019-09-151Sundsvall
BVC-/distriktssköterska till Hälsocentralen Stöde
2019-09-151Sundsvall
Överläkare till Länsverksamhet Medicin, Sollefteå
2019-08-311Sollefteå
Dietist till kirurgmottagningen i Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till Specialistmottagningen Sollefteå
2019-09-011Sollefteå
Sjuksköterska Lungavdelningen 23A Sundsvall
2019-10-313Sundsvall
Sjuksköterska till kirurgens akutvårdsavdelning i Sundsvall
2019-08-312Sundsvall
Sjuksköterskor till Kardiologen avd 16 och Stroke- rehabavd.17 Sollefteå
2019-09-304Sollefteå
Psykolog till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sollefteå
2019-08-311Sollefteå
Specialistläkare i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden
2019-08-311Sundsvall
Dietist till Barn- och ungdomsmedicin i Sollefteå
2019-09-081Sollefteå
Sjuksköterska till Kirurgimottagningen i Sundsvall
2019-08-311Sundsvall
Sjuksköterska till LARO-mottagningen
2019-09-012Sundsvall
Specialist i allmänmedicin till Hälsocentralen Bjästa
2019-09-301Örnsköldsvik