Landstingets logo

Är du intresserad av verksamhetsutveckling, digitalisering och ledarskap? Då är du rätt person för att söka tjänsten som verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdsadministration hos oss på region Västernorrland!

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Inom området Hälso- och sjukvård ansvarar verksamheten Hälso- och sjukvårdsadministration (HoS Adm) för olika förutsättningsskapande funktioner inom vården. Till verksamhetens uppgifter hör bland annat förvaltning av vårdadministrativa IT-system, samordning av hjälpmedelsfrågor, myndighetsutövning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), väntetidssamordning, avgifter, utrednings- och analysfunktioner, samverkansarbete med andra vårdgivare i och utanför länet samt projektledning/verksamhetsutveckling.

Region Västernorrland söker

Verksamhetschef till Hälso- och sjukvårdsadministration

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-09-02 .

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef vid Hälso- och sjukvårdsadministration är du direkt underställd Hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i områdets ledningsgrupp. Du har personalansvaret för cirka 20 medarbetare som var och en innehar en specialistroll inom sitt kunskapsområde och är placerade på flera orter i regionen.

Som verksamhetschef säkerställer du att det finns rätt kompetens och bemanning samt att dina medarbetare får rätt förutsättningar som krävs för arbetet. Det betyder att du leder på ett sätt som främjar god arbetsmiljö med delaktighet och gemenskap samt skapar förutsättningar för medarbetarna att växa och utvecklas i sina specialistroller. Ditt ledarskap anpassas efter olika situationer utifrån både ett ledande och ett coachande förhållningssätt.

Uppdraget är länsövergripande och innebär resor inom hela länet. Du ingår i beredningsgruppen för Social-ReKo, regionens samverkansforum med socialtjänsterna i länets kommuner. Du är samordnande tjänsteperson för Hälso- och sjukvårdsnämndens hälso- och sjukvårdsutskott. Du har löpande kontakter med hälso- och sjukvårdsnämndens politiker och ge dem stöd i olika frågor. Du samordnar arbetet i ett av nämndens utskott. Verksamhetsområdet är kunskapsintensivt och förutsätter en aktiv omvärldsbevakning. Arbetet sker i nära samarbete med regionens andra verksamheter samt även nationellt med andra regioner och landsting. Samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor sker också med kommunerna i Västernorrland.

Vi är inne i en mycket spännande och dynamisk tid. Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ställer om sig på flera sätt. Vård som behövs av många flyttas närmare patienten, i visa fall ända in i patientens egna hem. För att förbättra våra möjligheter att stödja den omställningen har Området Hälso- och sjukvård inlett ett omfattande arbete med att övergå till ett mer processorienterat arbetssätt. I din roll som chef är du en nyckelperson i omställningsarbetet och ska leda utvecklingen tillsammans med verksamhetens medarbetare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller för uppdraget relevant erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarskap med budget- och personalansvar. Vi ser gärna att du tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. I vårt arbete med att införa ett processorienterat arbetssätt värdesätter vi kunskaper och erfarenheter av sådant omställningsarbete.

Vårt omställningsarbete kommer att ta tid. Som ledare vet du det och jobbar långsiktigt med målet i fokus. Du tänker strategiskt och ser på frågor utifrån ett långsiktigt perspektiv. Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du har ett situationsanpassat ledarskap och leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Du är lyhörd, god lyssnare som gillar att arbeta med andra människor. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

B-körkort krävs då det förekommer resor i tjänsten. Placeringsort för tjänsten är Härnösand.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet tidsbegränsat på 4 år och möjlighet till förlängning.

Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Samordnare - Löthman Peter , Telenr: 073-2713165
  • SACO - Palmgren Charlotta , Telenr: +4660149671
  • Vision - Isaksson Malin , Telenr: +4661180197
  • Vårdförbundet - Pulsford Victoria , Telenr: +4666089505

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-08-18


Visa annons som pdf