Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna. Regionledningsförvaltningen består av sex områden, varav Område ekonomi och planering består av 180 medarbetare inom tre verksamheter; Ekonomi och samordning, Inköp och upphandling samt Regionfastigheter.

Verksamhetsområdet Inköp och Upphandling genomför operativa och strategiska inköp och upphandlingar med tillämpning av LOU, avtalsuppföljning, driver miljö- och hållbarhetsfrågor samt ansvarar för e-handel. Med upphandling i fokus jobbar vi med spännande och omväxlande arbetsuppgifter. Genom att använda offentlig upphandling som styrmedel kan regionen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag i en positiv och engagerande arbetsmiljö med ca 29 medarbetare.

Region Västernorrland söker

Inköpare till Inköp och upphandling, Härnösand

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-07-08 .

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering och genomförande av enklare inköp i form av direktupphandlingar och avrop från redan upphandlade avtal inom olika varu- och tjänstekategorier.

Som operativ inköpare kommer du i nära samarbete med sakkunniga driva flera upphandlingsuppdrag parallellt och med olika kunder vilket innebär ett varierande arbete med många nya infallsvinklar.

I rollen som inköpare kommer du bland annat:
. ge råd och stöd till regionens medarbetare i inköpsfrågor
. genomföra förstudier, marknads- och behovsanalyser
. upprätta och sammanställa offertförfrågningar/förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, förhandla priser samt upprätta avtal och lägga inköpsbeställningar mot leverantör

Du förväntas delta aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete avseende gemensamma processer och arbetsmetoder. Vi ska tillsammans verka för att vår upphandlingsorganisation ska upplevas som en attraktiv och affärsmässig samarbetspartner för så väl uppdragsgivare som leverantörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gymnasieutbildning, inköpsutbildning från yrkeshögskola eller annan för arbetsuppgifterna relevant erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling, besitter kunskap om lagen om offentlig upphandling och andra tillämpliga regelverk samt har god kännedom om regioners/landstings krav och behov av varor och tjänster.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kännetecknas av en god samarbetsförmåga och kan leda uppdrag på ett målinriktat arbetssätt så väl självständigt som i grupp. Du är kreativ och initiativtagande, har ett affärsmässigt sinnelag och besitter en mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vidare tillämpar du ett strukturerat och analytiskt arbetssätt med förmåga att engagera och motivera.

Som medarbetare får du tillgång till gym i anslutning till arbetsplatsen och när verksamheten tillåter en friskvårdstimma i veckan under arbetstid. Vi tillämpar flexibel arbetstid utifrån givna ramar och möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid.

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Wiklund Sofia , Telenr: +4661180423
  • Vision - Westman Malin , Telenr: +4661180430

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-07-14


Visa annons som pdf