Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Intensivvårdsavdelningen i Sollefteå ingår i Länsverksamhet Operation och Intensivvård med verksamhet på tre orter, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Intensivvårdsavdelningen behandlar patienter med svikt eller hot om svikt och innebär ofta andningsstöd samt avancerad övervakning. Avdelningen har även ansvaret för hjärtintensiven (HIA) och uppvakning. Till enheten hör också dagsjukvårdoperation med anestesimottagning. Inom enheten arbetar specialistsjuksköterskor och undersköterskor.

Söker du en intressant arbetsplats där du kan göra skillnad? Vill du vara med och påverka våra framtida satsningar inom hälso- och sjukvården? Då är detta uppdrag rätt för dig. Vi erbjuder
. en komplex miljö och ett viktigt uppdrag
. en hög utvecklingstakt
. en stödjande verksamhetskultur med en stor öppenhet för nya tankar
. möjligheter för dig att utvecklas som ledare

Region Västernorrland söker

Enhetschef till Intensiv- och Dagsjukvården Sollefteå

Anställning Allmän visstidsanst från och med 2019-10-28 .

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef har du det samlade lednings- och resultatansvaret för hela intensivvårdsavdelningen avseende, personal, ekonomi, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du är direkt underställd länsverksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Där delar du ansvaret för hela länsverksamhetens fortsatta utvecklingsarbete.
För att skapa goda förutsättningar för ledarskapet finns ett nära, administrativt stöd. Vidare finns
chefskollegor, verksamhetsutvecklare samt stödfunktioner inom ekonomi och HR till ditt stöd.

Patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö är områden som prioriteras högt. Arbetet sker enligt gemensamt framtagna mål, prioriteringar och värderingar för kliniken. Verksamhetens målbild är vård av hög kvalitet till alla som behöver.

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2020-01-01-- 2020-12-31 med goda möjligheter till fortsatt anställning i rollen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleutbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet från chefsuppdrag med budget- och personalansvar.

I ditt ledarskap bidrar du med personlig mognad och stabilitet. Du är mål- och resultatorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du skapar delaktighet genom dialog och har en god samarbetsförmåga då rollen kräver samverkan både internt och externt. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i rollen och det innebär att chefsförordnandet är tidsbegränsat 2020-01-01- 2020-12-31, men med möjlighet till förlängning. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Du har en god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.


Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Setterqvist Anders , Telenr: +46703249682
  • Vårdförbundet - Lodin Eva , Telenr: +4662019517

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-10-31


Visa annons som pdf