Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Länsverksamhet Medicin är en Akademisk sjukvårdsenhet, där det både bedrivs forskning och utbildning av läkarstudenter. Medicinkliniken samt njursektionen är en del av länsverksamhet Medicin. Enheten hos oss är väl utvecklad inom allmän internmedicin med bred kompetens och med god bemanning och kompetens inom njurmedicin och man har utvecklat ett nära samarbete med övriga sjukhus inom länet.

Vi söker en Specialistläkare i allmäninternmedicin med intresse av vidare utbildning inom njurmedicin till Sundsvalls sjukhus!

Region Västernorrland söker

Specialistläkare i allmäninternmedicin med njurmedicinsk profil, Sundsvall

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2019-12-09 .

Arbetsuppgifter

Som läkare inom allmän internmedicin ingår du i läkargruppen Medicin vid Sundsvalls sjukhus och vid vidare utbildning mot njurmedicin ingår du även i gruppen av kollegor som är specialister inom njurmedicin. Arbetet är såväl i form av avdelningsarbete som i form av mottagningsarbete. I tjänsten ingår även att delta i jourlinje som initialt är primärjoursarbete, men med sikte på att inom snar framtid kunna delta i bakjoursledet inom såväl allmän internmedicin som njurmedicin.

Som Specialistläkare förväntas du medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer. Det finns goda möjligheter till stöd och kompetensutveckling bland erfarna kollegor och ett gott samarbetsklimat. Vid medicinkliniken utbildas även läkarkandidater utöver kollegor under utbildning (tex AT-samt ST-läkare). Man förväntas delta i undervisning och handledning av läkarstudenter samt mindre erfarna kollegor samt kollegiala träffar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens utfärdat av socialstyrelsen inom allmän internmedicin och med njurmedicinsk profil. Du har ett gott bemötande, arbetar strukturerat, noggrant och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket och behärskar det i både tal och skrift. Dokumenterad undervisnings- och handledarvana (inklusive godkänd ST-handledarutbildning).

Följande dokumentation skall bifogas din ansökan enligt handläggningsordning för sakkunnigprövning vid anställning av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter:

1. Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
- Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
- Fullständig publikationslista

2. Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
- Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
- Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)

3. Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
- Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling

Kontroll av läkarlegitimation och samtliga relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Enhetschef - Millbourn Maria Anna , Telenr: +4660181700
  • Sveriges Läkarförbund - Wallvik Jonas , Telenr: +4660181714

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-11-19


Visa annons som pdf