Landstingets logo

Är du intresserad av att arbeta på en arbetsplats som gör skillnad för invånarna och brinner du för utvecklingsfrågor?

Tillväxtverksamheten inom Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för arbetet med Västernorrlands regionala tillväxtfrågor som en del av det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, regionplanen samt en rad förordningar. Tillväxtverksamheten ansvarar för en rad sakområden, exempelvis kompetensförsörjning och besöksnäring. Dessutom hanterar vi det statliga anslag för regional tillväxt, ett verktyg för att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och för att uppfylla regionens gemensamt satta mål. Anslaget kan användas till projekt- och företagsstöd. Vi beviljar projektstöd till regionala projekt och medfinansiering till projekt inom olika EU-program. Företagsstöd kan beviljas till regionala företag som investerar och växer.

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, kultur, folkbildning, folkhälsa samt internationellt samarbete.

Region Västernorrland söker

Enhetschef Stöd och finansiering vid Tillväxtverksamheten

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2020-03-02 .

Arbetsuppgifter

Vid Tillväxtverksamheten inrättas nu en enhetschefstjänst på enheten för Stöd och finansiering, med ansvar för hanteringen av det statliga anslaget för regional tillväxt. Enhetschefen kommer att ha budgetansvar och personalansvar för de 8 personer som arbetar på enheten och tillsammans med verksamhetschefen ansvara för verksamhetsutvecklingen på enheten. Enhetschefen ansvarar för att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Tjänstens placering är Regionens hus i Härnösand, där också samtliga medarbetare finns.

Enhetschefen ska även samordna ärenden till beslutande instans samt löpande rapportera till nationellnivå och politisk ledning. Uppföljning, utvärdering och analys av stöden och stödens effekter är en viktig uppgift.

Arbetet innebär också att jobba med aktörer som söker stöd, inte minst med ett främjandeperspektiv för att uppmuntra ansökningar inom prioriterade områden och till underrepresenterade grupper.

Det regionala utvecklingsansvaret utvecklas ständigt, dels utifrån den nationella styrningen men även utifrån de regionala behoven som är föränderliga. Detta innebär att utvecklingsprocesser är en del av vardagen och enhetens ansvarsområde kan antas både utvecklas och växa över tid.

En ny regional utvecklingsstrategi väntas träda i kraft vid årsskiftet. Utifrån den nya strategin ska en rad styrdokument och verktyg revideras. Dessutom arbetar vi med ett nytt system för handläggning samt att ett ramverk för uppföljning, utvärdering och analys är under framtagande. Enhetschefen kommer att ha en viktig uppgift i att tillsammans med medarbetarna driva de utvecklingsprocesser som vi står inför.

Kvalifikationer

Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap alternativt motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer är relevant. Du behöver också ha goda kunskaper inom ekonomi. Erfarenhet av att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete är ett krav, så även erfarenhet av att leda grupper som chef eller projektledare eller liknande.

Ledarskap inom Region Västernorrland har sin grund i god självinsikt och präglas av öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Som chef i region Västernorrland kan du ta del av ett utbud av utvecklingsinsatser som är till för att stärka dig i din roll som chef. Som chef erbjudas du stöd och utvecklingsmöjligheter utifrån individuella behov och uppdragets art.

Erfarenhet av offentlig förvaltning och ärendeberedning i en politiskt styrd organisation är meriterande. Även erfarenhet av regionalt tillväxtarbete och kunskap om regionens näringsliv och stödstruktur är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vad gäller förmågan att leda, organisera och motivera. Vi söker en enhetschef med en stark drivkraft, gott omdöme och ett sinne för ordning och reda.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Lidgren Maria , Telenr: +4661180394
  • Vision - Svensson Christina , Telenr: +4661180119
  • SACO - Lundin Sofia , Telenr: +4661184031

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-11-24


Visa annons som pdf