Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen arbetar länsövergripande och ingår i regiondirektörens stab.
Verksamheten för Kvalitets- och patientsäkerhet har tre huvudsakliga uppdrag:
- vara ett stöd till verksamheterna
- vara sakkunnig till regiondirektören och ge stöd till den politiska förtroendemannaorganisationen
- ha en specialistfunktion gentemot medborgare och myndigheter

Vårdhygien är en enhet inom verksamhetsområde Kvalitet och patiensäkerhet. Vårt uppdrag är att störra vårdgivarens förbyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Uppdraget är länsövergripande och innefattar slutenvård, primärvård, tandvård liksom kommunal vård och omsorg.

Region Västernorrland söker

ST-läkare i Vårdhygien

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2020-01-13 .

Arbetsuppgifter

Som ST-läkare i vårdhygien ingår du i ett team med för närvarande fem hygiensjuksköterskor. Du fattar både strategiska beslut för alla patienter och beslut som gäller enskilda individer. Du informerar, undervisar och lämnar råd i vårdhygieniska frågor. Du medverkar vid smittspårning inom vård och omsorg och föreslår förebyggande åtgärder mot smitta och vårdrelaterade infektioner. Du håller dig uppdaterad om infektionsläget globalt, regionalt och lokalt och samverkar med vårdens chefer, vårdpersonal och övriga funktioner inom Kvalitet och patientsäkerhet. Du har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten, mikrobiologiska laboratoriet, Strama, och infektionskliniken. Du medverkar i framtagande av vårdhygieniska riktlinjer, ger stöd i vårdhygieniska frågor vid upphandling samt ny- och ombyggnation. Att bistå vården med kvalitetssäkring genom t.ex. hygienronder samt att analysera och återkoppla resultat av mätningar avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) samt förekomst av vårdrelaterade infektioner är andra arbetsuppgifter.

Det ingår i jobbet att utvecklas genom fortbildning och deltagande i relevanta möten och konferenser inom det vårdhygieniska området. Arbetet är självständigt, utåtriktat och omväxlande. Det innehåller en stor grad av samarbete och personliga möten med många aktörer inom vård och omsorg.

Handledning och auskultationsmöjligheter kommer att tillhandahållas via vårdhygienisk enhet i annan region. Kurser för ST-läkare i vårdhygien ordnas regelbundet. Vi ser gärna att du även genomför en diplom- eller magisterutbildning inom smittskydd och vårdhygien, t.ex. vid Göteborgs universitet eller Högskolan i Skövde.

Tjänstens omfattning som ST-läkare i vårdhygien är på 50%. Arbetet på vårdhygien är förlagt till helgfria vardagar under kontorstid och placeringsort enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till klinisk tjänstgöring på infektionskliniken i Sundsvall motsvarande ytterligare 50%.

Kvalifikationer

Vårdhygien är en tilläggsspecialitet till infektionssjukdomar eller klinisk mikrobiologi. Vi söker dig som är specialist eller ST-läkare inom något av dessa två områden. Erfarenhet av vårdhygieniskt arbete är meriterande. God kommunikativ och pedagogisk förmåga är nödvändigt, liksom ett vetenskapligt präglat arbetssätt. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Svensk legitimation som läkare senast vid tillträde. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. Eftersom resor ingår i tjänsten är det önskvärt att du har B-körkort ( för manuell växellåda).

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • Verksamhetschef - Wallinder Monasofi , Telenr: 070-2966207
  • Sveriges Läkarförbund - Wallvik Jonas , Telenr: +4660181714

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-12-31


Visa annons som pdf