Landstingets logo

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Barn- och ungdomsmedicin i Sundsvall omfattar mottagningsverksamhet i Sundsvall och Härnösand, en allmänpediatrisk avdelning med 12 vårdplatser, en neonatalavdelning med 12 vårdplatser samt SSIH barn- och ungdom.
Vi söker nu en enhetschef för läkargruppen inom Länsverksamhet Barn och ungdomsmedicin i Sundsvall. Gruppen består av ca 20 medarbetare.

Region Västernorrland söker

Enhetschef för läkare Barn och ungdomsmedicin Sundsvall

Anställning Tillsvidareanställn från och med 2020-03-02 .

Arbetsuppgifter

Som enhetschef för läkargruppen leder och utvecklar du verksamheten framåt i enlighet med verksamhetens övergripande mål. I ditt ledarskap stödjer du medarbetarna genom dialog och återkoppling samt främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat.

Du har det samlade ledningsansvaret för läkarnas bemanning, fortbildning, schemaläggning. och rekrytering där du hanterar vikariatsanställningar på egen hand och tillsvidareanställningar i samråd med verksamhetschef.

Du disponerar läkarnas budgetram för att planera, leda och fördela arbetet på bästa sätt. Som enhetschef är du lönesättande chef för dina medarbetare och skall ansvara för att lönedialog samt medarbetarsamtal genomförs.

Som enhetschef har du ett heltidsansvar för läkarna där din tjänstgöringstid är 50 %, övrig tid arbetar du som läkare. I arbetet ingår kontakter med andra verksamheter inom sjukhuset.

Du är direkt underställd verksamhetschefen för länsverksamheten och ingår i ledningsgruppen. I tjänsten ingår även ett medicinskt ledningsuppdrag vilket innebär att i samarbete med verksamhetschefen bevaka, driva och utvärdera medicinsk utveckling, besluta om medicinska rutiner samt bidra med medicinsk kompetens i handläggning av avvikelser, granska, godkänna och vid behov utforma PM, vårdprogram och rutiner i enlighet med evidensbaserade metoder för att kvalitetssäkra verksamheten.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad läkare. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du trivs med att samarbeta med andra. Du tänker och arbetar strategiskt samt strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod

Vid eventuell intervju ska du ha med dig ett utdrag från Polisens belastningsregister, register 442:14.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


Välkommen med din ansökan!

Upplysning

  • SACO - Sundin-Neib Anne-Charlott , Telenr: +4660181277
  • Verksamhetschef - Thelander Anne , Telenr: +4660181165

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Region Västernorrland senast den: 2019-12-16


Visa annons som pdf