Sök jobb
Lediga jobb
Benämning
Sista A.datumAntal personerOrt
Sjuksköterska till avdelning 51, Länsverksamhet Psykiatri, Sundsvall
2020-01-281Sundsvall
Barnmorskor till BB/Förlossning avd 12, Sundsvall
2020-01-282Sundsvall
Tandläkare till Folktandvården Timrå
2020-01-281Timrå
Specialistläkare Länsverksamhet Psykiatri, Härnösand
2020-01-281Härnösand
Psykolog till Hälsocentralen Granlo i Sundsvall
2020-01-291Sundsvall
Medicinsk sekreterare Ögonmottagningen Örnsköldsvik
2020-01-301Örnsköldsvik
Medicinsk sekreterare till sekretariat kirurgkliniken, Sundsvall
2020-01-301Sundsvall
Sjuksköterskor till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
2020-01-302Örnsköldsvik
Ledningssjuksköterska akutmottagning, Sundsvall
2020-01-302Sundsvall
Receptionist till kassan 50%, Örnsköldsvik
2020-01-311Örnsköldsvik
Lärare, Hola Folkhögskola
2020-01-311Kramfors, Sollefteå
Avtalscontroller IT till Inköp och Upphandling
2020-01-311Härnösand
Sjuksköterska till Medicin avd 2, Hematologen Sundsvall
2020-01-311Sundsvall
Fysioterapeut Hälsocentralen Södra Sundet
2020-01-311Härnösand
Distriktsköterska till Hälsocentralen Sollefteå
2020-01-311Sollefteå
E-arkivarie, Härnösand
2020-01-311Härnösand
Undersköterska/Barnundersköterska till Gyn/Förlossning/BB Örnsköldsvik
2020-01-311Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till Akutmottagningen, Sundsvall
2020-01-3118Sundsvall
Psykolog Vuxenpsykiatriska mottagningen Örnsköldsvik
2020-01-311Örnsköldsvik
Sjuksköterska till psykiatrisk avdelning 7, Sundsvall
2020-01-313Sundsvall
Sjuksköterska till avdelning 50, Psykiatrin Sundsvall
2020-02-021Sundsvall
Arbetsterapeuter till Sollefteå
2020-02-022Sollefteå
Kommunikatör
2020-02-031Härnösand
Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken, Sundsvall
2020-02-031Sundsvall
Undersköterska till IVA Sundsvall
2020-02-032Sundsvall
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska sommarvikariat till Röntgen, Sundsvall
2020-02-035Sundsvall
Vikariat vid Centralreceptionen, Sollefteå sjukhus
2020-02-031Sollefteå
Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken, Sundsvall
2020-02-031Sundsvall
Sjuksköterska Akutmottagningen Sollefteå
2020-02-032Sollefteå
Röntgensjuksköterska till Mammograficentrum, Sundsvall
2020-02-051Sundsvall
Sjuksköterska Hemodialysmottagningen Sundsvall
2020-02-051Sundsvall
Sjuksköterska till Kirurgavdelningen, Örnsköldsvik
2020-02-051Örnsköldsvik
Enhetschef till Habiliteringsmottagningen, Sollefteå
2020-02-061Sollefteå
Dietist deltid till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
2020-02-061Sundsvall
Sjuksköterska till AK-mottagning en i Sundsvall
2020-02-061Sundsvall
Verksamhetsutvecklare till Länsverksamhet Onkologi
2020-02-071Sundsvall
Tandläkare till kombinationstjänstgöring
2020-02-071Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, Örnsköldsvik
2020-02-071Örnsköldsvik
Restaurangbiträde till restaurang Aptit, Sundsvall
2020-02-091Sundsvall
Redovisningsadministratör Ekonomiservice Sollefteå
2020-02-091Sollefteå
Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sollefteå
2020-02-091Sollefteå
Regional samordnare för kunskapsstyrning, Härnösand
2020-02-091Härnösand
Enhetschef för läkare, Länsklinik Onkologi, patologi, mammografi och SSIH
2020-02-091Sundsvall
Läkarassistenter sommarvikariat 2020, Region Västernorrland
2020-02-0920Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Västernorrlands län, Härnösand
Kurator till Hälsocentralen Granlo
2020-02-091Sundsvall
ST-läkare Länsverksamhet Psykiatri, Örnsköldsvik
2020-02-102Sundsvall
Ekonom med uppdrag mot Regional utveckling, Härnösand
2020-02-101Härnösand
Tandsköterska till folktandvården Örnsköldsvik
2020-02-101Örnsköldsvik
Undersköterska till Centraloperation i Sundsvall
2020-02-111Sundsvall
Köksmästare till kostenheten, Sundsvall
2020-02-111Sundsvall
Controller med uppdrag mot Regionledningsförvaltningen, Härnösand
2020-02-121Härnösand
Medicinsk sekreterare till Röntgenmottagningen, Sundsvall
2020-02-121Sundsvall
Överläkare till Urologen, Sundsvall
2020-02-121Sundsvall
Distriktssköterska till Hälsocentralen Matfors
2020-02-141Sundsvall
Kurator till BUP-mottagning i Sollefteå
2020-02-141Sollefteå
Administratör Tandvårdsstöd till Region Västernorrland, Härnösand
2020-02-141Härnösand
Hälsocentralschef till Hälsocentralen Ånge
2020-02-141Sundsvall
Handläggare Tandvårdsstöd till Region Västernorrland, Härnösand
2020-02-141Härnösand
Undersköterska Ögonmottagningen, Sundsvall
2020-02-152Sundsvall
Undersköterskor till Akutmottagningen, Örnsköldsvik
2020-02-152Örnsköldsvik
Distriktsköterska/Barnsjuksköterska BVC HC Centrum, Sundsvall
2020-02-151Sundsvall
Enhetschef till Strokeavdelningen 25 B Sundsvall
2020-02-161Sundsvall
Distriktssköterska till Hälsocentralen Ånge
2020-02-161Ånge
Logoped till Örnsköldsvik
2020-02-161Örnsköldsvik
Kuratorer till Örnsköldsvik
2020-02-162Örnsköldsvik
Sjuksköterska till RPK, avd. 99
2020-02-162Sundsvall
Undersköterska till Kirurgavdelningen, Örnsköldsvik
2020-02-183Örnsköldsvik
ST-läkare/specialister i palliativ medicin
2020-02-202Sundsvall
Sjuksköterska till aspirantprogram inom operationsjukvård, Sundsvall
2020-02-221Sundsvall
Sjuksköterska till aspirantprogram inom anestesisjukvård, Sundsvall
2020-02-221Sundsvall
Sommarjobb inom Folktandvården Västernorrland
2020-02-2340Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors
Enhetschef till Läkarenheten Länsverksamhet Medicin, Sundsvall
2020-02-231Sundsvall
Hyressamordnare till Regionfastigheter i Sundsvall
2020-02-231Sundsvall
Tandhygienist till Folktandvården Timrå
2020-02-233Timrå
Sjuksköterskor till kirurgens avdelningar i Sundsvall
2020-02-274Sundsvall
Sjuksköterska Medicin avd 1 Örnsköldsvik
2020-02-281Örnsköldsvik
Laboratoriebiträde Substratmedicin Laboratoriemedicin Sundsvall
2020-02-281Sundsvall
Sjuksköterska för sommarvikariat till Medicin Avd 3, Örnsköldsvik
2020-02-292Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till IVA, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Sjuksköterskor sommarvikariat till Invärtesmedicin, Sollefteå
2020-02-2916Sollefteå
Sjuksköterska för Sommarvikariat till Medicin Avd 2, Örnsköldsvik
2020-02-293Örnsköldsvik
Undersköterska Sommarvikariat till Lungkliniken, Sundsvall
2020-02-296Sundsvall
Sjuksköterskor Sommarvikariat Lungkliniken, Sundsvall
2020-02-298Sundsvall
Medicinsk sekreterare sommarvikariat till Ortopedkliniken, Sundsvall
2020-02-294Sundsvall
Undersköterska för sommarvikariat till Ortopeden avd 14, Sundsvall
2020-02-298Sundsvall
Specialister i allmänmedicin till Hälsocentralen Liden
2020-02-292Sundsvall
Sjuksköterska för sommarvikariat till Kardiologen avd 1, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Sjuksköterskor för sommarvikariat till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Sjuksköterskor för Sommarvikariat till Akutmottagning, Örnsköldvik
2020-02-292Örnsköldsvik
Sjuksköterska för sommarvikariat till Akutmottagning, Sollefteå
2020-02-294Sollefteå
Kanslist sommarvikariat till Ortopedkliniken, Sundsvall
2020-02-291Sundsvall
Sjuksköterska för sommarvikariat till kirurgavdelningen, Örnsköldsvik
2020-02-292Örnsköldsvik
Undersköterska sommarvik. till Invärtesmedicin avd 16 och 17, Sollefteå
2020-02-2917Sollefteå
Sjuksköterskor för sommarvikariat till Ortopedavdelning 14, Sundsvall
2020-02-294Sundsvall
Undersköterska sommarvikariat till BB/Förlossning avd 12, Sundsvall
2020-02-294Sundsvall
Undersköterskor för Sommarvikariat till Akutmottagning, Örnsköldsvik
2020-02-298Örnsköldsvik
Sjuksköterska Sommarvikariat Barnavdelning, Sundsvall/Örnsköldsvik
2020-02-298Örnsköldsvik
Undersköterskor sommarvikariat Rehab avd 26 B Sundsvall
2020-02-291Sundsvall
Sjuksköterskor sommarvikariat till Infektionskliniken, Sundsvall
2020-02-297Sundsvall
Undersköterskor sommarvikariat Strokeavdelning 25 B, Sundsvall
2020-02-293Västernorrlands län, Sundsvall
Undersköterska sommarvikariat till dialysmottagningen, Örnsköldsvik
2020-02-292Örnsköldsvik
Undersköterska sommarvikariat till Infektionskliniken, Sundsvall
2020-02-297Sundsvall
Sjuksköterska Sommarvikariat Rättspsykiatriska Regionkliniken, Sundsvall
2020-02-2910Sundsvall
Skötare Sommarvikariat Rättspsykiatriska Regionkliniken, Sundsvall
2020-02-2965Sundsvall
Medicinsk sekreterare/ Kanslist, Sommarvikariat till Medicin, Övik
2020-02-294Örnsköldsvik
Barnaudionom till Hörcentralen i Örnsköldsvik
2020-02-291Örnsköldsvik
Undersköterska Sommarvikariat Barnavdelning, Sundsvall/Örnsköldsvik
2020-02-2912Örnsköldsvik
Sjuksköterska sommarvikariat till Hemodialysmottagningen, Sundsvall
2020-02-291Sundsvall
Undersköterska för sommarvikariat till Kardiologen Avd 1, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till Ortopedavdelning, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat Kirurgavdelning, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till Medicin Avd 3, Örnsköldsvik
2020-02-296Örnsköldsvik
Undersköterska för sommarvikariat till Medicin Avd 2, Örnsköldsvik
2020-02-295Örnsköldsvik
Undersköterskor sommarvikariat Akutgeriatrisk avd 26 A Sundsvall
2020-02-293Sundsvall
Undersköterska/Barnundersköterska, sommarvikariat Gyn/Förlossning/BB, Ö-vik
2020-02-295Örnsköldsvik
Med sekr/Kanslist sommarvikariat sekretariat kirurgkliniken, Sundsvall
2020-02-292Sundsvall
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sollefteå
2020-03-012Sollefteå
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 24, Sundsvall
2020-03-013Sundsvall
Fysioterapeuter sommarvikariat Sundsvall
2020-03-013Sundsvall
Semestervikariat Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker Sundsvall
2020-03-0110Sundsvall
Ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor till Region Västernorrland
2020-03-0120Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sundsvalls sjukhus
2020-03-013Sundsvall
Semestervikariat Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Örnsköldsvik
2020-03-013Örnsköldsvik
Fysioterapeuter/sjukgymnaster sommarvikariat Örnsköldsvik
2020-03-012Örnsköldsvik
Fysioterapeut sommarvikariat till Sollefteå
2020-03-012Sollefteå
Logoped sommarvikariat Sollefteå
2020-03-011Sollefteå
Arbetsterapeuter sommarvikariat Sollefteå
2020-03-012Sollefteå
Sjuksköterskor till Lungavdelningen Sundsvall
2020-03-014Sundsvall
Arbetsterapeuter sommarvikariat Örnsköldsvik
2020-03-012Örnsköldsvik
AT-läkare Region Västernorrland
2020-03-0430Västernorrlands län, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå
Undersköterska sommarvikariat till Röntgen, Sundsvall
2020-03-051Sundsvall
Undersköterska sommarvikariat till Intensivvårdsavd, Sollefteå
2020-03-051Sollefteå
Sekreterare/kanslister sommarvikariat till Röntgen, Sundsvall
2020-03-065Sundsvall
Semestervikarier Städavdelningen Sundsvalls Sjukhus
2020-03-1510Sundsvall
Undersköterskor för sommarvikariat till Medicinavdelningen 24, Sundsvall
2020-03-155Sundsvall
Undersköterska sommarvikariat till Medicin 2, Sundsvall
2020-03-155Sundsvall
Medicinsk sekreterare/ kanslist till Medicinmottagningen, Sundsvall
2020-03-221Sundsvall
Biomedicinsk analytiker Laboratoriemedicin Sundsvall
2020-03-315Sundsvall
Undersköterskor till Kirurgavdelning 15A, Sundsvall, Sommarvikariat
2020-04-306Sundsvall
Sjuksköterskor till Kirurgavdelning 15A, Sundsvall, Sommarvikariat
2020-05-314Sundsvall